INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE ZEWNETRZNE/ TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramate Tecnimede, 25 mg, tabletki powlekane

(Topiramatum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka zawiera:

25 mg topiramatu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek powlekanych-5909990713356


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Exp.:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

TECNIMEDE – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2

Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalia12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 15669


13. NUMER SERII


Batch:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Topiramate Tecnimede, 25 mg