ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Hydrochlorothiazidum Polpharma; 12,5 mg, tabletki

Hydrochlorothiazidum Polpharma; 25 mg, tabletki

(Hydrochlorothiazidum)Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

informacja.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hydrochlorothiazidum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrochlorothiazidum Polpharma

3. Jak stosować lek Hydrochlorothiazidum Polpharma

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Hydrochlorothiazidum Polpharma

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Hydrochlorothiazidum Polpharma jest lekiem o umiarkowanym działaniu moczopędnym.

Zwiększa objętość moczu oraz wydalanego z nim sodu, potasu, magnezu, fosforanów i chlorków, zmniejsza natomiast wydalanie z moczem wapnia.

Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Działanie moczopędne rozpoczyna się po 2 godzinach od chwili podania, a maksymalne działanie występuje po 3 do 6 godzinach. Czas działania moczopędnego po pojedynczej dawce leku wynosi 6 do 12 godzin.

Hydrochlorothiazidum Polpharma jest wskazany:

- w zastoinowej niewydolności serca

- w marskości wątroby

- w zaburzeniach czynności nerek (np. w zespole nerczycowym, w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek).

Hydrochlorothiazidum Polpharma stosowany jest razem z innymi lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA


Nie należy stosować leku Hydrochlorothiazidum Polpharma u pacjentów:


Zachować szczególną ostrożność stosując lek Hydrochlorothiazidum Polpharma:

Hipokaliemia u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy zwiększa toksyczność tych leków.

Następujące objawy wskazują na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej: suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, stan letargiczny, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, przyspieszone bicie serca, nudności i wymioty.


Stosowanie leku Hydrochlorothiazidum Polpharma z jedzeniem i piciem:

Jedzenie i picie nie wpływa na działanie hydrochlorotiazydu, można go podawać niezależnie od pór posiłków.


Ciąża:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.


Karmienie piersią:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.


Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

U pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia i schorzeniami wątroby, podczas upałów może wystąpić niski poziom sodu w surowicy krwi. Na takie zaburzenia narażeni są szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, kobiety, osoby z niską masą ciała, stosujący dietę niskosodową i przyjmujący doustnie małe ilości płynów. W tych stanach należy ograniczyć podaż płynów do 500 ml dziennie i odstawić lek moczopędny.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, dlatego istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych i obsługą urządzeń będących w ruchu.


Stosowanie innych leków:

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Leki te mogą również zmniejszać moczopędne, sodopędne i przeciwnadciśnieniowe działanie hydrochlorotiazydu.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.


Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

W obrzękach

U dorosłych: początkowo od 25 do 75 mg na dobę jednorazowo lub w 2 mniejszych

dawkach. Po uzyskaniu poprawy dawkę zmniejsza się stopniowo do dawki podtrzymującej, którą podaje się co drugą dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.


W nadciśnieniu tętniczym krwi

U dorosłych: od 12,5 mg do 25 mg na dobę jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych (w

monoterapii lub z innym lekiem przeciwnadciśnieniowym). Nie należy przekraczać dawki 50 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dawka leku u tych pacjentów powinna być odpowiednia do stanu czynnościowego nerek i reakcji pacjenta na lek.


W przypadku zażycia większej dawki leku Hydrochlorothiazidum Polpharma niż zalecana

Najczęstszymi objawami przedawkowania leku mogą być: utrata wody i elektrolitów, przyspieszone bicie serca, niedociśnienie, wstrząs, osłabienie, stany splątania, zawroty głowy, kurcze mięśni łydek, parestezje (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach), zmęczenie, skąpomocz lub bezmocz, utrata świadomości, nudności, wymioty, pragnienie.


W przypadku pominięcia dawki leku Hydrochlorothiazidum Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki, która nie została przyjęta w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.


W przypadku zażycia większej dawki leku Hydrochlorothiazidum Polpharma niż zalecana

W razie przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić na izbę przyjęć najbliższego szpitala.


Przerwanie stosowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma

Nie należy przerywać leczenia lub zmieniać samemu dawkowania bez porozumienia się w pierwszej kolejności z lekarzem.  1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Hydrochlorothiazidum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń elektrolitowych, takich jak: spadek stężenia potasu, sodu i magnezu w surowicy krwi oraz alkaloza metaboliczna.


Hydrocholorothiazidum Polpharma może powodować wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Brak apetytu, podrażnienie śluzówki żołądka, nudności, wymioty, skurcze, biegunka lub zaparcia. Niekiedy może pojawić się żółtaczka, zapalenie trzustki i ślinianek.

Zawroty i bóle głowy, parestezje (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach). Mogą wystąpić zaburzenia widzenia (widzenie w żółtym kolorze).

Nadwrażliwość na światło, wysypka, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, gorączka, plamice, guzkowe zapalenie okołotętnicze, alergiczne zapalenie płuc i obrzęk płuc, reakcje anafilaktyczne oraz toksyczna martwica naskórka.

Mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek oraz śródmiąższowe zapalenie nerek.

Niekiedy występuje zmniejszenie liczby krwinek białych, płytek krwi, a także niedokrwistość.

Następstwem niedoboru potasu mogą być zaburzenia czynności serca, objawiające się zaburzeniami w ekg oraz zmianami rytmu serca. Zaburzenia te mogą być groźne dla życia u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy.

Hydrochlorotiazyd może wywołać niedociśnienie również ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą).

Mogą wystąpić także hiperglikemia (podwyższone stężenie glukozy we krwi), glikozuria (obecność glukozy w moczu), hiperurykemia (podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi), zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz skurcze mięśni, osłabienie, niepokój ruchowy, impotencja, niewyraźne widzenie (przemijające).

W przypadku zaobserwowania wymienionych objawów należy odstawić lek Hydrochlorothiazidum Polpharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem.


U niektórych osób w czasie stosowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.5. JAK PrzechowywaĆ lek HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Hydrochlorothiazidum Polpharma

Substancją czynną leku jest hydrochlorotiazyd. 1 tabletka zawiera jako substancję czynną 12,5 mg lub 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.


Jak wygląda lek Hydrochlorothiazidum Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki 12,5 mg są to tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki 25 mg są to tabletki białe, okrągłe, płaskie, z kreską dzielącą.


Opakowanie zawiera 30 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19. 83-200 Starogard Gdański


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 61 01


Data zatwierdzenia ulotki:


2010-09-135