INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cerebrolysin, 215,2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji


Cerebrolysinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 ml wodnego roztworu zawiera 215,2 mg mieszaniny peptydów, otrzymanych z mózgu świni - cerebrolizyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu i woda do wstrzykiwań.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań i infuzji


1 ampułka zawiera 1 ml roztworu.


10 ampułek5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego lub domięśniowego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tylko do jednorazowego użytku.

Należy stosować wyłącznie klarowny, bursztynowy roztwór.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie zamrażać.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EVER Neuro Pharma GmbH

Mondseestrasse 11

4866 Unterach, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 8135

Kod EAN: 590999081351313. NUMER SERII


Numer serii14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


CerebrolysinINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cerebrolysin, 215,2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji


Cerebrolysinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 ml wodnego roztworu zawiera 215,2 mg mieszaniny peptydów, otrzymanych z mózgu świni - cerebrolizyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu i woda do wstrzykiwań.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań i infuzji


1 ampułka zawiera 5 ml roztworu.


5 ampułek5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego lub domięśniowego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tylko do jednorazowego użytku.

Należy stosować wyłącznie klarowny, bursztynowy roztwór.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie zamrażać.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EVER Neuro Pharma GmbH

Mondseestrasse 11

A 4866 Unterach, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 8135

Kod EAN: 590999081352013. NUMER SERII


Numer serii14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Cerebrolysin
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cerebrolysin, 215,2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji


Cerebrolysinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 ml wodnego roztworu zawiera 215,2 mg mieszaniny peptydów, otrzymanych z mózgu świni - cerebrolizyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu i woda do wstrzykiwań.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań i infuzji


1 ampułka zawiera 10 ml roztworu.


5 ampułek5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego lub domięśniowego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tylko do jednorazowego użytku.

Należy stosować wyłącznie klarowny, bursztynowy roztwór.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie zamrażać.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EVER Neuro Pharma GmbH

Mondseestrasse 11

4866 Unterach, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 8135

Kod EAN: 590999081353713. NUMER SERII


Numer serii14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


CerebrolysinMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


ETYKIETA NA AMPUŁCE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Cerebrolysin, 215,2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji


Cerebrolysinum2. SPOSÓB PODAWANIA


iv.

im.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności4. NUMER SERII


Numer serii5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


1 ml6. INNE


Ever Neuro PharmaMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


ETYKIETA NA AMPUŁCE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Cerebrolysin, 215,2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji


Cerebrolysinum2. SPOSÓB PODAWANIA


iv.

im.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności4. NUMER SERII


Numer serii5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


5 ml6. INNE


Ever Neuro PharmaMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


ETYKIETA NA AMPUŁCE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Cerebrolysin, 215,2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji


Cerebrolysinum2. SPOSÓB PODAWANIA


iv.

im.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności4. NUMER SERII


Numer serii5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


10 ml6. INNE


Ever Neuro Pharma
2010-07-013 9 ver 1.5 renewal Oct 2009