ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AFLAVIC 600 mg, tabletki powlekane

(Diosminum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek AFLAVIC ostrożnie.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek AFLAVIC i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AFLAVIC

3. Jak stosować lek AFLAVIC

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek AFLAVIC

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK AFLAVIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina, która wpływa na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, powoduje normalizację przepuszczalności naczyń oraz działa ochronnie na naczynia.

Lek AFLAVIC jest wskazany do stosowania w:

- zmniejszaniu objawów niewydolności krążenia żylnego (uczucie ciężkości nóg, ból),

- leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AFLAVIC


Kiedy nie stosować leku AFLAVIC

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub którykolwiek
z pozostałych składników leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek AFLAVIC

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem AFLAVIC jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.

Jeśli uczucie dyskomfortu oraz kruchość naczyń nie ustąpią w ciągu 15 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.


Stosowanie leku AFLAVIC z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.


Ciąża i karmienie piersią

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było doniesień o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też lek może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku AFLAVIC na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku AFLAVIC:

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK AFLAVIC


AFLAVIC należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletka do stosowania doustnego.

Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości związanych żylaków odbytu: 2 do 3 tabletki na dobę, w trakcie posiłków.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AFLAVIC

Nie są znane objawy przedawkowania.

W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania leku AFLAVIC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku AFLAVIC

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, AFLAVIC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić między innymi: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AFLAVIC


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Bez specjalnych zaleceń.


6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek AFLAVIC

- Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina.

- Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, powidon, sodu laurylosiarczan.

Otoczka: tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, hypromeloza, laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E 172).


Jak wygląda lek AFLAVIC


Tabletki powlekane, koloru żółtego, podłużne, obustronnie wypukłe.

AFLAVIC, 600 mg, tabletki powlekane - w jednym opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (024) 357 44 44

Faks (024) 357 45 45


Data opracowania ulotki: 2010-09-07

3