ULOTKA DLA PACJENTA


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Vidisic ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.Vidisic

(Carbomerum)


Żel do oczu, 2 mg/g


1 g żelu zawiera:

Substancja czynna: karbomer 2 mg (lepkość 40,000-60,000 mPa·s)

substancje pomocnicze: cetrimid, wodorotlenek sodu, sorbitol, woda do wstrzykiwań.Zawartość w opakowaniu:

Tuba 5 lub 10 g


Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

Dr. Gerhard Mann

Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Niemcy


Spis treści ulotki:


1. Co to jest Vidisic i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się Vidisic

3. Jak stosować Vidisic

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Vidisic

6. Inne informacje


1. CO TO JEST VIDISIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Substancją czynną jest karbomer, wielkocząsteczkowy wodochłonny polimer o fizjologicznym pH.

Zastępuje płyn łzowy w przypadku zaburzeń jego wydzielania i w objawowym leczeniu suchego oka.

Vidisic jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka, który związany jest z odwodnieniem powierzchni oka spowodowanym brakiem produkcji naturalnych łez. Suche oko może wystąpić również, kiedy całkowicie lub częściowo nie można zamknąć powiek.


Właściwości

Vidisic jest płynnym żelem. Jest łatwy i komfortowy w użyciu, jeśli stosuje się go zgodnie z instrukcją podawania. W związku z dużą lepkością jest w szczególności przeznaczony do leczenia nawet ciężkich objawów zespołu suchego oka. Vidisic tworzy warstwę ochronną o znacznej sile przylegania, długo pozostającą na powierzchni oka i zabezpieczającą wilgotność rogówki i spojówek przez długi czas. Dlatego nawet w ciężkich przypadkach, stosowany tylko kilka razy na dobę (3 do 5) jest wystarczający dla zapewnienia ulgi i prowadzi do wyleczenia.Jak należy rozumieć termin „suche oko”?

Jeden na pięciu pacjentów odwiedzających okulistę cierpi z powodu suchego oka. Jest wiele przyczyn tego stanu, takich jak zmniejszenie produkcji łez w starszym wieku, praca w klimatyzowanym pomieszczeniu, praca przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, itp. Także zanieczyszczenie środowiska i wpływ klimatu może odgrywać rolę w powstawaniu stanu suchego oka.


W czasie doby człowiek mruga powiekami średnio 14 000 razy. W trakcie każdego mrugnięcia bardzo cienka warstwa łez jest rozprowadzana po powierzchni gałki ocznej, która utrzymuje gładkość, czystość i wilgotność oraz zabezpiecza przed substancjami zanieczyszczającymi środowisko. Jeśli ilość lub skład filmu łzowego jest zaburzony, występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co powoduje wystąpienie takich odczuwalnych objawów, jak pieczenie, uczucie suchego oka, uczucie piasku w oku, uczucie ucisku i nadwrażliwość na światło.


Vidisic jest przeznaczony do długotrwałego leczenia.

Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się długotrwale lub stale, należy skontaktować się z lekarzem.2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ VIDISIC


Nie należy stosować leku Vidisic, jeśli u pacjenta:


Zachować szczególną ostrożność stosując Vidisic:


Ciąża i karmienie piersią


Brak danych dotyczących stosowania karbomeru w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom w ciąży.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:


Po zastosowaniu do worka spojówkowego produkt ten może na kilka minut zaburzać ostrość widzenia . Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.


Stosowanie innych leków:


Dotychczas brak jest doniesień wskazujących na to, by lek Vidisic wpływał na działanie innych leków.


Uwaga:

Jeśli Vidisic jest stosowany z innymi kroplami okulistycznymi, należy zachować 5 minutowy odstęp pomiędzy zastosowaniem leków. Jeśli Vidisic jest stosowany z innymi maściami okulistycznymi, należy zachować 15 minutowy odstęp. Vidisic powinien być zawsze stosowany jako ostatni.

3. JAK STOSOWAĆ VIDISIC


Dawkowanie w leczeniu zespołu suchego oka zależy od stanu indywidualnego pacjenta.

Krople należy wkraplać do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę lub w zależności od potrzeb częściej oraz około 30 minut przed snem..

Vidisic jest przeznaczony do długotrwałego leczenia.

Należy konsultować się z lekarzem okulistą w trakcie stosowania produktu Vidisic w leczeniu suchego oka, które zazwyczaj wymaga długotwałego lub ciągłego leczenia.Vidisic jest wytwarzany w warunkach jałowych i spełnia najwyższe kryteria jakości.

Dlatego też należy zwracać uwagę, aby nie dotknąć końcówki tuby palcami ani nie dotykać końcówką tuby do powierzchni oka. Po użyciu zamknąć tubę ponownie nakrętką zabezpieczającą.

Uwaga!

Instrukcja podawania


Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę palcem wskazującym. Drugą ręką ustawić tubę w pozycji pionowej nad okiem, nie dotykając oka wkroplić jedną kroplę do worka spojówkowego. Starać się nie zamykać oka i poruszać nim tak, aby roztwór został rozprowadzony równomiernie po całej powierzchni.


Żel dostępny jest w tubie z płaską nakrętką, umożliwiającą przechowywanie tuby w pozycji pionowej.


Uwaga:

Lepkość określona w punkcie 2 jest ustalana zgodnie z wymaganiami i odnosi się do substancji czynnej (karbomer) tego leku. Lepkość leku Vidisic wynosi 3,800-5,600 mPa·s


W przypadku wrażenia, że działanie leku Vidisic jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


W przypadku zażycia większej dawki leku Vidisic niż zalecana:

Jeśli przypadkowo zostanie zastosowana większa dawka leku niż zalecana, może to spowodować przejściowe zaburzenia widzenia, które szybko ustępują.


W przypadku pominięcia dawki leku Vidisic:

W przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć w normalnej porze, zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Vidisic może powodować działania niepożądane.


W pojedynczych przypadkach może wystąpić uczulenie na jeden ze składników leku.

Vidisic zawiera cetrimid jako środek konserwujący, który stosowany często lub przez długi czas może powodować podrażnienie oka (pieczenie, przekrwienie, uczucie obecności ciała obcego) i może uszkadzać nabłonek rogówki.

Jeśli wystąpią powyższe działania niepożądane, w leczeniu suchego zapalenia rogówki i spojówek zaleca się stosowanie leków nie zawierających środków konserwujących.


W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.


5. Przechowywanie leku VIDISIC


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu zewnętrznym lub bezpośrednim.

Nie zużyty lek wyrzucić po 6 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.


6. Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Przedstawicielstwa w Polsce

ul. Żółkiewskiego 35 C i D

04 – 305 Warszawa

tel. 22 815 20 92

fax. 22 515 41 39


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-15

4