INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA

OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM - KARTONIK1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VINPOTON Forte, 10 mg, tabletki

Vinpocetinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 10 mg winpocetyny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek kod EAN 5909990822263


90 tabletek kod EAN 5909990822270


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1740313. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


VINPOTON Forte

10 mg


17. INNE((farmakod))MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VINPOTON Forte, 10 mg, tabletki

Vinpocetinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

((logo podmiotu odpowiedzialnego))3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


  1. INNE