INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gripex V-caps

(300 mg + 25 mg + 5 mg)

kapsułki twarde.

(Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład: 1 kapsułka twarda zawiera: substancje czynne: paracetamol 300 mg, kofeina 25 mg, fenylefryny chlorowodorek 5 mg3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


6 kapsułek twardych kod EAN 5909991117917

8 kapsułek twardych kod EAN 5909991117924

10 kapsułek twardych kod EAN 5909991117931

12 kapsułek twardych kod EAN 5909991117948

20 kapsułek twardych kod EAN 5909991117955

24 kapsułki twardych kod EAN 59099911179625. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Sposób stosowania i droga podania: Doustnie. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek zawiera paracetamol.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywanie: Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

{logo firmy}


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1117913. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC – Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy.

BÓLE GŁOWY

OBRZĘK BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH

KATAR

GORĄCZKA

BÓLE MIĘŚNI W PRZEZIĘBIENIU, GRYPIE

BÓLE KOSTNO – STAWOWE W PRZEZIĘBIENIU, GRYPIE16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


gripex v-caps


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gripex V-caps

(300 mg + 25 mg + 5 mg),

kapsułki twarde

(Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum),2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


US Pharmacia Sp. z o.o.3. TERMIN WAŻNOŚCI


{słowo EXP wraz z ciągiem cyfer określających termin ważności zostaną wytłoczone}4. NUMER SERII


{słowo LOT wraz z ciągiem znaków określających nr serii zostaną wytłoczone}5. INNE


strona 3 z 3