ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Deflegmin

30 mg, tabletki

Ambroxoli hydrochloridum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Deflegmin ostrożnie.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Deflegmin i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deflegmin

  3. Jak stosować lek Deflegmin

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Deflegmin

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK DEFLEGMIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Deflegmin w postaci tabletek jest lekiem mukolitycznym zawierającym chlorowodorek ambroksolu. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Deflegmin stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEFLEGMIN

Kiedy nie stosować leku Deflegmin

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Deflegmin;

- bezpośrednio przed snem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Deflegmin

Stosowanie innych leków

- Ambroksol powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków (amoksycylina, cefuroksym,

erytromycyna, doksycyklina) w miąższu płucnym.

- Leki przeciwkaszlowe (np. kodeina) osłabiają działanie ambroksolu poprzez hamowanie

odruchu kaszlowego i utrudnienie odkrztuszania upłynnionego śluzu.

- Nie wykazano oddziaływania ambroksolu z innymi lekami.


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Deflegmin z jedzeniem i piciem

Lek Deflegmin w postaci tabletek należy przyjmować po posiłkach i popijać niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jedynie na zalecenie lekarza i z zachowaniem ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Deflegmin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Deflegmin

Tabletki Deflegmin 30 mg zawierają laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletki Deflegmin 30 mg nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.3. JAK STOSOWAĆ LEK DEFLEGMIN


Jeśli Deflegmin został zalecony przez lekarza, należy zawsze stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci tabletek:


u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

początkowo, przez 2 do 3 dni, 1 tabletka 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 1 tabletki 2 razy na dobę;


u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

½ tabletki 2 do 3 razy na dobę;


u dzieci w wieku poniżej 6 lat:

leku w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat (można zastosować Deflegmin krople doustne lub syrop).


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deflegmin

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Jeżeli jednak wystąpią takie objawy, jak nudności, nadmierne zmęczenie czy nadmierne wydzielanie śluzu, to należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Deflegmin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Deflegmin

Przerwanie stosowania leku Deflegmin nie wywołuje niekorzystnych skutków, poza możliwością nasilenia objawów choroby, z powodu której jest stosowany.


W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Deflegmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

- rzadko: częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób

- bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 osób (w tym pojedyncze przypadki).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.


Zaburzenia żołądka i jelit:

- rzadko: zgaga, niestrawność, zaparcia;

- bardzo rzadko: nudności i wymioty.


Zaburzenia układu immunologicznego:

- rzadko: reakcje alergiczne (przeważnie wysypki skórne);


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEFLEGMIN


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Deflegmin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje

Co zawiera lek Deflegmin


- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

- Inne składniki leku to: laktoza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Deflegmin i co zawiera opakowanie


Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Deflegmin w postaci tabletek pakowany jest w blistry z folii Al/PCW. W tekturowym pudełku znajduje się jeden blister zawierający 20 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:


ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów, Polska


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-13