INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Alendronat-ratiopharm 70, 70 mg, tabletki

Acidum alendronicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu trójwodnego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki (piktogram tabletki i logo podmiotu odpowiedzialnego)


4 tabletki Kod EAN 5909990566297

12 tabletek Kod EAN 59099905663035. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Podanie doustne.

Złamać perforację poprzez naciśnięcie i wyciągnąć instrukcję stosowania leku!


Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować lek Alendronat-ratiopharm 70?


Tu otwierać!


1. Złamać perforację kciukiem poprzez naciśnięcie i przebicie opakowania zewnętrznego. Wyciągnąć instrukcję stosowania leku gwałtownym pociągnięciem.2. Tekturowe pudełko otworzyć z boku i wyjąć z niego blister oraz ulotkę dla pacjenta, którą należy uważnie przeczytać.


3. Wsunąć blister w miejsce wskazane na rysunku.
4. Tabletkę należy wycisnąć od góry przez wytłoczoną perforację.Przypomnienie o zażyciu tabletki Alendronat-ratiopharm 70


Zaznaczyć dzień tygodnia, w którym będzie zawsze, co tydzień przyjmowana tabletka:


Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. So. Niedz.

      


Wpisać datę, w której planowane jest przyjęcie tabletki:

Tydzień 1 →2 3 → 4


Dodatkowo dla opakowania 12 tabletek

Tydzień 5 →6 →7 → 8

Tydzień 9 →10 11 → 12


Opakowanie 4 tabletki, naklejka, na przedniej stronie


Naklejka do kalendarza, którą można nakleić w odpowiednio wybranym dniu tygodnia, w którym przyjmowana jest tabletka.

Alendronat-ratiopharm 70

Tydzień 1

Alendronat-ratiopharm 70Tydzień 2

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 3

Alendronat-ratiopharm 70. Koniec opakowania!


Tydzień 4

opakowanie 12 tabletek, naklejka na przedniej stronie.


Naklejka do kalendarza, którą można nakleić w odpowiednio wybranym dniu tygodnia, w którym przyjmowana jest tabletka.


Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 1

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 2

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 3

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 4

opakowanie 12 tabletek, naklejka na tylnej stronie instrukcji stosowania leku


Naklejka do kalendarza, którą można nakleić w odpowiednio wybranym dniu tygodnia, w którym przyjmowana jest tabletka.

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 5

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 6

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 7

Alendronat-ratiopharm 70.


Tydzień 8

Naklejka do kalendarza, którą można nakleić w odpowiednio wybranym dniu tygodnia, w którym przyjmowana jest tabletka.


Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 9

Alendronat-ratiopharm 70


Tydzień 10

Alendronat-ratiopharm 70.


Tydzień 11

Alendronat-ratiopharm 70. Koniec opakowania!


Tydzień 126. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA PECJALNE JEŻELI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 12023


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA SYSTEMEM BRAILLE’A


Alendronat-ratiopharm 70


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Alendronat-ratiopharm 70, 70 mg, tabletki

Acidum alendronicum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Tydzień 1 → Tydzień 2 → Tydzień 3 → Tydzień 4