INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPudełko tekturowe
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Salofalk 1 g, czopki

Mesalazinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Jeden czopek zawiera 1 g mesalazyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancja pomocnicza: tłuszcz stały


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Czopki

10 czopków

30 czopków


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Doodbytniczo


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg
Niemcy


12. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17233


13. NUMER SERII


Nr serii (LOT)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Salofalk 1 g czopki


17. KOD EAN

10 czopków 5909990806423

30 czopków 5909990806430Miejsce na przepisanie dawkowania: 35 mm x 70 mm