INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe - blistry1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

5 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 tabletka powlekana zawiera 5 mg escytalopramu w postaci szczawianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane


14 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800667


20 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800674


28 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800681


30 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800698


50 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800704


56 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800728


60 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800735


100 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800742


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biogened S.A.

ul. Pojezierska 99

91-342 Łódź

Polska


12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17200


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Deprigen 5 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

5 mg, tabletki powlekane


Escitalopramum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biogened S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:


4. NUMER SERII

Lot:


5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe – POJEMNIK HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

5 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 tabletka powlekana zawiera 5 mg escytalopramu w postaci szczawianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane


100 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800759


200 tabletek powlekanych kod EAN 5909990800766


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biogened S.A.

ul. Pojezierska 99

91-342 Łódź

Polska


12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17200


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Deprigen 5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


POJEMNIK HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

5 mg, tabletki powlekane


Escitalopramum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biogened S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:


4. NUMER SERII

Lot:


5. INNE