CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


CHLOE

2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka powlekana żółtopomarańczowa zawiera 2,00 mg cyproteronu octanu (Cyproteroni acetas)
i 0,035
mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Tabletki białe (placebo) nie zawierają substancji czynnych.


Substancje pomocnicze:

Każda tabletka powlekana żółtopomarańczowa zawiera 68,8 mg laktozy jednowodnej.

Każda biała tabletka zawiera 70,9 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki zawierające substancje czynne: żółtopomarańczowe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Tabletki nie zawierające substancji czynnych (placebo): białe, obustronnie wypukłe tabletki. 1. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


  1. Wskazania do stosowania


Leczenie u kobiet chorób androgenozależnych, takich jak trądzik, szczególnie postaci nasilone
i przebiegające z łojotokiem, stanem zapalnym lub tworzeniem się guzków (
acne papulopustulosa, acne nodulocystica), łysienie androgenowe oraz łagodne postaci hirsutyzmu. Pomimo że produkt Chloe ma również działanie antykoncepcyjne, nie powinien być stosowany wyłącznie w celu antykoncepcyjnym, lecz przeznaczony do stosowania u kobiet wymagających leczenia wymienionych chorób androgenozależnych.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


W celu uzyskania oczekiwanego efektu terapeutycznego i skutecznego zapobiegania ciąży konieczne jest regularne przyjmowanie produktu leczniczego Chloe. Schemat przyjmowania produktu leczniczego Chloe jest podobny do stosowanego w większości złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Zalecane jest zakończenie leczenia produktem Chloe po 3 do 4 cyklach po całkowitym ustąpieniu objawów choroby, która stanowiła wskazanie do stosowania produktu leczniczego. W przypadku ponownego wystąpienia objawów w ciągu kliku tygodni lub miesięcy od zakończenia stosowania produktu leczniczego Chloe, leczenie można powtórzyć.


Jak stosować produkt leczniczy Chloe

Tabletki należy przyjmować codziennie, najlepiej o tej samej porze, w podanej kolejności. W razie potrzeby tabletki należy popić. Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować 1 tabletkę raz na dobę. Przyjmowanie tabletek z nowego opakowania należy rozpocząć po 7 dniach przerwy, w czasie której stosuje się tabletki placebo. W tym czasie, mniej więcej po 2 do 3 dniach od czasu przyjęcia ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne pojawia się krwawienie z odstawienia. W momencie rozpoczynania nowego opakowania krwawienie może się nadal utrzymywać.


Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Chloe

Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu naturalnego cyklu menstruacyjnego (czyli w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Można również rozpocząć stosowanie produktu leczniczego od 2. do 5. dnia cyklu, ale wówczas zaleca się, aby w ciągu pierwszych 7 dni pierwszego cyklu stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji.


Najlepiej rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Chloe od razu następnego dnia po ostatniej tabletce zawierającej substancje czynne stosowanego wcześniej złożonego produktu antykoncepcyjnego. Nie należy rozpoczynać stosowania produktu leczniczego Chloe później, niż w pierwszym dniu po typowej przerwie bez tabletek lub po okresie przyjmowania tabletek placebo wcześniej stosowanego produktu.


Przejście na produkt leczniczy Chloe z minitabletki jest możliwe w dowolnym momencie (z implantu lub wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej progestagen – w dniu ich usunięcia, z iniekcji – w dniu, w którym planowo powinna być podana następna iniekcja), ale we wszystkich tych przypadkach przez pierwsze 7 dni przyjmowania produktu leczniczego zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcji.


Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu od razu. W takim wypadku nie jest wymagana dodatkowa metoda antykoncepcji.


Należy zalecić pacjentce rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego pomiędzy 21. a 28. dniem po porodzie lub po poronieniu, które miało miejsce w drugim trymestrze. Jeśli pacjentka zacznie przyjmować produkt leczniczy później, należy zalecić stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania produktu. Jeśli jednak w międzyczasie kobieta współżyła, przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Chloe należy wykluczyć ciążę lub poczekać na pierwsze krwawienie menstruacyjne.W przypadku pominięcia tabletki

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna produktu nie została zaburzona. Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast po tym, gdy uświadomi sobie pominięcie dawki produktu, zaś kolejną tabletkę powinna przyjąć zgodnie z ustalonym schematem.


Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wynosi ponad 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna produktu może być zmniejszona. W takim przypadku dalsze postępowanie powinno uwzględniać następujące zasady:

 1. nigdy nie należy przerywać stosowania produktu leczniczego na czas dłuższy niż 7 dni

 2. w celu uzyskania odpowiedniego hamowania osi podwzgórze–przysadka–jajnik konieczne jest przyjmowanie produktu leczniczego przez 7 kolejnych dni


Zgodnie z powyższymi zasadami, należy przestrzegać następujących zaleceń:


Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast po tym, gdy uświadomi sobie pominięcie dawki produktu, nawet jeśli oznaczałoby to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Kolejną tabletkę powinna przyjąć zgodnie z ustalonym schematem. Ponadto, przez kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki miało miejsce współżycie, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im większą liczbę tabletek pominięto i im bliżej okresu przyjmowania tabletek placebo nastąpiło pominięcie tabletki zawierającej substancje czynne, tym większe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.


Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast, gdy uświadomi sobie pominięcie dawki produktu, nawet jeśli oznaczałoby to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Kolejną tabletkę należy przyjąć zgodnie z ustalonym schematem. Jeśli przez okres 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki pacjentka regularnie przyjmowała produkt, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jeśli nie lub jeśli pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez 7 dni.


Z uwagi na zbliżający się okres przyjmowania tabletek placebo, istnieje wysokie ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej produktu. Pomimo to, poprzez odpowiednią modyfikację sposobu postępowania, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej produktu. Jeśli pacjentka będzie postępowała zgodnie z jedną z dwóch podanych niżej zasad, nie będzie konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo. Jeśli nie, pacjentka powinna postąpić zgodnie z pierwszym z poniżej przedstawionych sposobów postępowania oraz stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez okres 7 dni.


 1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę natychmiast, gdy uświadomi sobie pominięcie dawki produktu, nawet gdyby oznaczało to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem. Przyjmowanie tabletek z nowego opakowania należy rozpocząć natychmiast po zakończeniu przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne, pomijając tabletki placebo. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie wystąpi dopiero po zakończeniu stosowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania, choć podczas przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

 2. Można również zalecić, aby pacjentka zaczęła przyjmować tabletki placebo z aktualnego opakowania. W ten sposób uzyska się okres 7 dni bez stosowania tabletek zawierających substancje czynne, wliczając w to dni, w których te tabletki zostały pominięte. Następnie należy rozpocząć stosowanie tabletek z nowego opakowania.


Jeśli pacjentka zapomni o przyjmowaniu tabletek i w czasie pierwszej przerwy w stosowaniu tabletek zawierających substancje czynne nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży.


Tabletki, których przyjmowanie jest zaplanowane na 4. tydzień nie zawierają substancji czynnych. Pomyłki w ich przyjmowaniu można więc zignorować jeśli w odpowiednim dniu rozpocznie się kolejny cykl przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne.


Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W razie poważniejszych zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie leku może być upośledzone i konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji.


Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin od przyjęcia tabletki, można postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki opisanymi w punkcie 4.2. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać stałego schematu przyjmowania produktu, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego opakowania.


W jaki sposób przesunąć lub opóźnić krwawienie

Jeśli pacjentka chce opóźnić wystąpienie krwawienia, powinna kontynuować przyjmowanie tabletek zawierających substancje czynne z nowego opakowania produktu leczniczego Chloe nie robiąc przerwy na przyjmowanie tabletek placebo. Można kontynuować stosowanie tabletek zawierających substancje czynne aż do skończenia drugiego opakowania. W tym czasie może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe. Po okresie 7 dni stosowania tabletek placebo pacjentka powinna powrócić do ustalonego schematu stosowania produktu leczniczego.


Jeśli pacjentka chce przesunąć początek krwawienia na inny dzień tygodnia niż wynikający ze stałego schematu stosowania produktu, może skrócić okres przyjmowania tabletek placebo o tyle dni, o ile chce przesunąć krwawienie. Im krótsza przerwa w przyjmowaniu tabletek zawierających substancje czynne tym większe prawdopodobieństwo, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Wówczas w czasie stosowania tabletek z nowego opakowania może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe (podobnie jak w przypadku opóźnienia krwawienia).


Czas leczenia

Czas leczenia zależy od nasilenia obrazu klinicznego. Zazwyczaj leczenie powinno trwać kilka miesięcy.

Zalecane jest zakończenie leczenia produktem Chloe po 3 do 4 cyklach po całkowitym ustąpieniu objawów choroby, która stanowiła wskazanie do stosowania produktu leczniczego.

Produkt leczniczy Chloe działa również tak jak doustne środki antykoncepcyjne, nie powinien on jednak być stosowany u pacjentek jedynie w celach antykoncepcyjnych.


4.3 Przeciwwskazania


Nie można stosować produktów zawierających połączenie estrogenu i progestagenu jeśli u pacjentki stwierdza się poniższe schorzenia. Jeśli jedno z wymienionych zaburzeń wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania produktu leczenie należy natychmiast przerwać.Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


W przypadku stwierdzenia jednego ze wyżej wymienionych schorzeń lub czynników ryzyka (patrz 4.3), należy indywidualnie u każdej pacjentki rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego oraz omówić z pacjentką potencjalne ryzyko zanim podejmie ona decyzję o stosowaniu produktu leczniczego. W przypadku zaostrzenia, nasilenia lub wystąpienia po raz pierwszy jednego z wyżej wymienionych schorzeń lub objawów, pacjentka powinna zgłosić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, czy można stosować produkt leczniczy czy należy go odstawić.


Badania epidemiologiczne wykazały, że istnieje związek między stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem zakrzepicy tętniczej i żylnej i choroby zakrzepowo-zatorowej. Dotyczy to takich chorób, jak zawał serca, incydenty mózgowo-naczyniowe, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Zaburzenia te występują bardzo rzadko.


Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe objawiające się zakrzepicą żył głębokich i (lub) zatorowością płucną, mogą wystąpić podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Częstość występowania żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne z małą dawką estrogenów (mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu) wynosi w przybliżeniu 4 na 10 000 kobiet na rok w porównaniu z 0,5 do 1 na 10 000 kobiet na rok u kobiet nie stosujących doustnej antykoncepcji. Częstość występowania żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych związanych z ciążą wynosi 6 na 10 000 przypadków ciąży na rok.

Istnieją badania epidemiologiczne wskazujące na to, że częstość występowania żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych jest większa u pacjentek stosujących leki zwierające 2,00 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu w porównaniu do pacjentek stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne zawierające małe dawki estrogenu (<50 µg).

Bardzo rzadko u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano zakrzepicę zlokalizowaną w innych naczyniach krwionośnych, np. żyłach lub tętnicach wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub siatkówki. Nie ma jednomyślności co do tego, czy występowanie takich incydentów można przypisać stosowaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.


Objawami żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych/zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowo-mózgowych mogą być: ból i (lub) obrzęk jednej nogi, nagły silny ból w klatce piersiowej mogący promieniować do lewego ramienia, nagła duszność, nagły napad kaszlu, niezwykle silny lub długotrwały ból głowy, nagła całkowita lub częściowa utrata wzroku, podwójne widzenie, niewyraźna mowa lub afazja, zawroty głowy, zapaść z objawami ogniskowymi lub bez, nagłe osłabienie lub niedowład połowy ciała lub fragmentu ciała, zaburzenia motoryczne, ostry brzuch.


Ryzyko żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych/zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowo-mózgowych zwiększają:


Opinie na temat potencjalnego znaczenia żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych dla rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są podzielone.


Należy pamiętać o zwiększonym ryzyku zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie połogu (patrz punkt 4.6 „Ciąża i laktacja”).


Do innych chorób, w przebiegu których występują niekorzystne zmiany w układzie krążenia, należą: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.


Nasilenie lub zwiększenie częstości występowania ataków migreny w czasie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być wskazaniem do natychmiastowego odstawienia złożonego produktu antykoncepcyjnego (może to być objaw prodromalny incydentu naczyniowo-mózgowego).


Do parametrów biochemicznych wskazujących na dziedziczną lub nabytą predyspozycję do zakrzepicy żylnej lub tętniczej należą: oporność na aktywne białko C (APC), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).


Rozważając korzyści i ryzyko lekarz powinien wziąć pod uwagę fakt, że odpowiednie leczenie wymienionych chorób może zmniejszyć ryzyko zakrzepicy oraz że ryzyko związane z ciążą jest większe niż to związane ze stosowaniem doustnych złożonych produktów antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu).


W niektórych badaniach epidemiologicznych odnotowano zwiększone ryzyko występowania raka szyjki macicy podczas długotrwałego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Wciąż jednak trwają dyskusje, w jakim stopniu wyniki te mogą być zależne od zachowań seksualnych i innych czynników, takich, jak np. ludzki wirus brodawczaka (HPV).


Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wskazuje na nieznacznie podwyższone ryzyko względne (RR=1,24) występowania raka piersi u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne. To podwyższone ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po odstawieniu doustnych środków antykoncepcyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40. rokiem życia zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi u kobiet aktualnie lub w przeszłości stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania nie dostarczyły dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Zwiększone występowanie raka piersi opisywane u kobiet stosujących doustne hormonalne środki antykoncepcyjne może być efektem wcześniejszego rozpoznania choroby, biologicznego działania doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. Rak piersi diagnozowany u kobiet aktualnie lub w przeszłości stosujących doustną złożoną antykoncepcję hormonalną jest zwykle mniej zaawansowany niż u kobiet, które nigdy jej nie stosowały.


Rzadko, u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rozpoznaje się łagodne guzy wątroby; jeszcze rzadziej spotyka się złośliwe guzy wątroby. W rzadkich przypadkach guzy te mogą być przyczyną zagrażającego życiu krwawienia do jamy brzusznej. Jeśli u kobiety przyjmującej złożony produkt antykoncepcyjny pojawi się silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej, w diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę możliwość guza wątroby.


Produkt zawiera laktozę jednowodną. Z tego względu pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.


Pacjentki z hipertrójglicerydemią lub z takim zaburzeniem stwierdzanym w wywiadzie rodzinnym w czasie stosowania złożonego produktu antykoncepcyjnego mogą być narażone na większe ryzyko wystapienia zapalenia trzustki.


Pomimo, iż niewielki wzrost ciśnienia tętniczego krwi spotyka się u wielu pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, rzadko jest to wzrost istotny klinicznie. Jeśli jednak w czasie stosowania doustnej antykoncepcji rozwinie się istotne klinicznie nadciśnienie, lepiej, aby lekarz zachował ostrożność i odstawił doustny środek antykoncepcyjny oraz wdrożył leczenie nadciśnienia. Jeśli lekarz uzna za stosowne, można powrócić do stosowania złożonego produktu antykoncepcyjnego po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia w wyniku odpowiedniego leczenia.


Istnieje możliwość nasilenia lub wystąpienia po raz pierwszy pewnych zaburzeń w związku z ciążą i stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, ale nie ma przekonujących dowodów na ich związek z doustną złożoną antykoncepcją. Do zaburzeń tych należą: żółtaczka i (lub) świąd skóry związane z cholestazą, powstawanie złogów żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.


Odstawienie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może być konieczne w przypadku ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby aż do czasu, gdy parametry czynności wątroby powrócą do wartości prawidłowych. Odstawienie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może być również wymagane w przypadku nawracającej żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w czasie ciąży lub w czasie wcześniejszego stosowania hormonów płciowych.


Pomimo iż doustne złożone środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność tkanek obwodowych i tolerancję glukozy, nie ma dowodów na to, aby u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne zawierające małą dawkę hormonów (<0,05 mg etynyloestradiolu) istniała konieczność modyfikowania leczenia przeciwcukrzycowego. Zawsze jednak pacjentki chore na cukrzycę stosujące antykoncepcję hormonalną wymagają starannej kontroli.


Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego mogą być związane ze stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych.


Czasami obserwuje się brunatne przebarwienia na skórze (ostudę), szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z predyspozycją do tego rodzaju zmian skórnych powinny w czasie stosowania doustnej antykoncepcji unikać opalania i ekspozycji na światło ultrafioletowe.


Jeśli pojawią się objawy hirsutyzmu lub dojdzie do nasilenia takich zmian u kobiet już cierpiących na hirsutyzm, należy zdiagnozować przyczynę takich objawów (guz produkujący androgeny, defekt dotyczący enzymów nadnerczy).


Badanie lekarskie

Przed zastosowaniem złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego po raz pierwszy lub przed ponownym jego włączeniem konieczne jest zebranie pełnego wywiadu lekarskiego i przeprowadzenie badania przedmiotowego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań (patrz 4.3) i ostrzeżeń (patrz 4.4). Badanie lekarskie należy regularnie powtarzać. Regularna kontrola lekarska jest ważna, ponieważ przeciwwskazania (np. przejściowe incydenty niedokrwienne itp.) lub czynniki ryzyka (np. wywiad rodzinny w kierunku zakrzepicy żylnej lub tętniczej) mogą ujawnić się po raz pierwszy podczas stosowania produktu antykoncepcyjnego. Częstość i charakter badań kontrolnych należy ustalić indywidualnie dla każdej pacjentki na podstawie potwierdzonych w praktyce zasad postępowania, ale generalnie badania te powinny uwzględniać kontrolę ciśnienia tętniczego krwi, badanie piersi, badanie narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz cytologię szyjki macicy.


Należy poinformować pacjentkę, że doustna antykoncepcja nie zabezpiecza przed zakażeniem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.


Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność produktu może być zmniejszona np. w przypadku pominięcia tabletki (punkt 4.2), w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (punkt 4.5).


Zmniejszenie regularności cykli

Podczas stosowania produktów będących skojarzeniem estrogenu z progestagenem lub antyandrogenem opisywano nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), przede wszystkim w pierwszych miesiącach stosowania tych produktów. Z tego względu szukanie przyczyny nieregularnych krwawień jest zasadne dopiero po upływie okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.


Jeśli nieregularne krwawienie utrzymuje się po upływie tego czasu lub jeśli pojawia się po okresie występowania regularnych cykli, należy rozważyć istnienie ewentualnej przyczyny nie hormonalnej i przeprowadzić odpowiednie postępowanie diagnostyczne, aby wykluczyć nowotwór lub ciążę. Konieczne może okazać się również wyłyżeczkowanie macicy.


U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo może nie wystąpić krwawienie z odstawienia. Jeśli złożony produkt antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2 ciąża jest bardzo mało prawdopodobna. Jeśli jednak przed przerwą, w czasie której nie wystąpiło krwawienie, produkt nie był przyjmowany regularnie lub jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych cyklach, przed dalszym przyjmowaniem produktu należy wykluczyć ciążę.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Interakcje pomiędzy produktem zawierającym połączenie estrogenu z progestagenem lub antyandrogenem, a innymi lekami mogą być przyczyną krwawienia z powodu penetracji i (lub) braku skuteczności antykoncepcyjnej. W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje:


Metabolizm wątrobowy: interakcje mogą występować w przypadku stosowania leków indukujących enzymy wątrobowe, co może być przyczyną zwiększonego klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, jak również okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina i produkty zawierające ziele dziurawca).


Interferencja na poziomie krążenia jelitowo-wątrobowego: opisywano zmniejszenie krążenia jelitowo-wątrobowego estrogenów podczas jednoczesnego stosowania antybiotyków (np. penicyliny, tetracykliny), co może zmniejszać stężenia etynyloestradiolu.


Pacjentki stosujące niektóre leki powinny tymczasowo poza produktem leczniczym Chloe stosować mechaniczną metodę antykoncepcji lub zdecydować się na inny rodzaj antykoncepcji. W przypadku leków indukujących enzymy wątrobowe metodę mechaniczną należy stosować w czasie przyjmowania takiego leku i przez kolejnych 28 dni po zakończeniu leczenia. Pacjentki leczone antybiotykami (z wyjątkiem ryfampicyny i gryzeofulwiny) powinny stosować metodę mechaniczną przez kolejnych 7 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli leczenie zbiega się w czasie z momentem zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne produktu leczniczego Chloe z danego opakowania, nowe opakowanie należy zacząć bez typowej przerwy polegającej na stosowaniu tabletek placebo.


Skojarzenie estrogenu z progestagenem, jak w przypadku produktu leczniczego Chloe, może mieć wpływ na metabolizm innych leków. Może to być przyczyną zwiększenia (np. cyklosporyny) lub zmniejszenia (np. lamotryginy) stężeń tych leków w osoczu i tkankach.


Uwaga: Konieczna jest konsultacja dotycząca jednocześnie stosowanych leków, aby uzyskać dokładne informacje na temat możliwych interakcji.


Stosowanie hormonalnej antykoncepcji może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, między innymi na biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (białka wiążące), np. globulin wiążących kortykosteroidy, frakcje lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te jednak mieszczą się zwykle w zakresie wartości uznawanych za normy laboratoryjne.


4.6 Ciąża i laktacja


Stosowanie produktu w czasie ciąży jest przeciwwskazane. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania produktu, należy natychmiast odstawić leczenie.


Produkt jest przeciwwskazany również w czasie karmienia piersią. Octan cyproteronu przenika do mleka kobiecego. Około 0,2% dawki podanej matce dociera z mlekiem do karmionego noworodka, co odpowiada dawce rzędu 1 μg/kg. W czasie karmienia piersią około 0,02% etynyloestradiolu z dobowej dawki produktu podanej matce trafia z mlekiem do noworodka.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie obserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.


4.8 Działania niepożądane


Najpoważniejsze działania niepożądane związane ze stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych podano w punkcie 4.4.


Poniższa tabela obejmuje działania niepożądane związane ze stosowaniem skojarzenia etynyloestradiolu i cyproteronu octanu zgłaszane przez osoby je stosujące. Związek z zastosowanym skojarzeniem leków nie został potwierdzony ani wykluczony. Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją MedDRA i częstością występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych):


Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

częstość

działanie niepożądane

Badania

nieznana

zmiany indeksu masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego


często

bóle głowy

niezbyt często

migrena

Zaburzenia oka

rzadko

nietolerancja szkieł kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

często

nudności

niezbyt często

wymioty

nieznana

inne zaburzenia trawienne

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nieznana

różnorodne zmiany skórne (np. wysypka, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

niezbyt często

retencja płynów

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

nadwrażliwość

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

często

tkliwość piersi, ból piersi

niezbyt często

powiększenie piersi

rzadko

upławy, wydzielina z gruczołów sutkowych

Zaburzenia psychiczne

często

nastroje depresyjne, wahania nastroju

niezbyt często

zmiany libido


4.9 Przedawkowanie


Nie ma dostępnych danych na temat ciężkich objawów przedawkowania. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, u młodych dziewcząt umiarkowane krwawienie z dróg rodnych. Nie ma specjalnego antidotum, leczenie powinno być objawowe. 1. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: cyproteron i estrogeny

kod ATC: G 03 HB 01


Substancja czynna produktu leczniczego Chloe, cyproteronu octan, hamuje efekty działania androgenów wytwarzanych w organizmie kobiety. Pozwala to na leczenie chorób wywołanych nadmiernym wytwarzaniem androgenów bądź zwiększoną wrażliwością tkanek na działanie tych hormonów.


Podczas stosowania produktu hamowana jest nadmierna czynność gruczołów łojowych odgrywających ważną rolę w rozwoju trądziku i łojotoku. Prowadzi to do ustąpienia wykwitów trądzikowych w ciągu 3 do 4 miesięcy leczenia. Nadmierne przetłuszczanie się skóry i włosów zazwyczaj ustępuje wcześniej. Z reguły zmniejsza się wypadanie włosów towarzyszące łojotokowi. Stosowanie produktu leczniczego Chloe jest wskazane u kobiet w wieku rozrodczym z umiarkowanie nasilonym hirsutyzmem, szczególnie w przypadku nieznacznie nasilonego owłosienia na twarzy. Wyniki leczenia widoczne są jednak dopiero po kilku miesiącach stosowania produktu.


Poza działaniem antyandrogenowym cyproteronu octan wykazuje również wyraźne działanie proprogestagenne. Podawanie samego octanu cyproteronu mogłoby prowadzić do zaburzeń cyklu. Można tego uniknąć kojarząc cyproteronu octan z etynyloestradiolem, tak jak w produkcie leczniczym Chloe. Skojarzenie to jest skuteczne, jeśli produkt stosowany jest cyklicznie zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami.


Działanie antykoncepcyjne produktu jest wynikiem skojarzonego działania różnych czynników, spośród których najważniejszym jest zahamowanie owulacji oraz zmiana śluzu szyjkowego. Poza zapewnieniem ochrony przed zajściem w ciążę, skojarzenie estrogenu z progestagenem lub antyandrogenem zapewnia szereg innych korzyści, które – po uwzględnieniu niekorzystnych efektów (patrz 4.4 oraz 4.8) – mogą być przydatne i zadecydować o stosowaniu lub nie u danej kobiety tej metody antykoncepcji. Cykl staje się bardziej regularny, krwawienia miesiączkowe często stają się mniej bolesne i mniej obfite. Dzięki temu można złagodzić niedobór żelaza. Ponadto, w przypadku stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających dużą dawkę estrogenu (0,05 mg etynyloestradiolu), opisywano zmniejszenie ryzyka występowania torbieli jajnika, infekcji narządów miednicy mniejszej, łagodnych zmian w gruczole sutkowym i ciąży ektopowej. Nie potwierdzono jeszcze, czy efekty te dotyczą również złożonych produktów antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę estrogenów.


5.2 Właściwości farmakokinetyczneWchłanianie

Cyproteronu octan szybko i całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w surowicy 15 ng/ml osiąga w ciągu 1,6 godz. po podaniu. Jego dostępność biologiczna wynosi około 88%.


Dystrybucja

Cyproteronu octan prawie całkowicie wiąże się z albuminami osocza. Około 3,5% do 4,0% całkowitej ilości leku w osoczu występuje w postaci wolnej. Indukowany etynyloestradiolem wzrost stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) nie ma wpływu na wiązanie octanu cyproteronu z białkami osocza. Objętość dystrybucji octanu cyproteronu wynosi około 986 ± 437 l.


Metabolizm

Cyproteronu octan jest prawie całkowicie metabolizowany. Głównym metabolitem w osoczu jest 15β-OH-CPA powstający przy udziale P450 CYP3A4. Klirens osoczowy octanu cyproteronu wynosi 3,6 ml/min/kg.


Wydalanie

Stężenie octanu cyproteronu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach eliminacji charakteryzujących się okresami półtrwania: 0,8 godz. i 2,3 do 3,3 dnia. Cyproteronu octan jest wydalany częściowo w postaci niezmienionej. Jego metabolity wydalane są z moczem i żółcią w stosunku 1:2. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitów wynosi około 1,8 dnia.


Stan równowagi

Na farmakokinetykę octanu cyproteronu nie mają wpływu stężenia SHBG. W przypadku podawania leku codziennie jego stężenie wzrasta około 2,5 razy, a stan równowagi jest osiągany w drugiej połowie cyklu leczenia.Wchłanianie

Etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu, około 71 pg/ml, osiąga w ciągu 1,6 godz. Podczas wchłaniania i w czasie pierwszego przejścia przez wątrobę etynyloestradiol jest intensywnie metabolizowany. Jego dostępność biologiczna wynosi około 45% z dużą zmiennością międzyosobniczą rzędu 20% do 65%.


Dystrybucja

Etynyloestradiol w dużym stopniu, ale niespecyficznie, wiąże się z albuminami osocza (około 98%) i powoduje wzrost stężenia SHBG. Objętość dystrybucji wynosi 2,8 do 8,6 l/kg.


Metabolizm

Etynyloestradiol przed przeniknięciem do krążenia układowego podlega reakcji sprzęgania w ścianie jelita cienkiego i w wątrobie. Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji aromatycznej z utworzeniem dużej ilości różnych pochodnych hydroksylowych i metylowych, które występują w postaci wolnych metabolitów lub w postaci metabolitów sprzężonych z kwasem glukuronowym i siarkowym. Klirens metaboliczny ocenia się na 2,3 do 7 ml/min/kg.


Wydalanie

Stężenia etynyloestradiolu zmniejszają się w dwóch fazach charakteryzujących się okresami półtrwania: około 1 godz. i 10 do 20 godz. Nie stwierdza się wydalania etynyloestradiolu w postaci niezmienionej. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitów wynosi w przybliżeniu 1 dzień.


Stan równowagi

Stan równowagi osiągany jest w drugiej połowie cyklu leczenia. Stężenia leku są wtedy o około 60% wyższe niż po podaniu pojedynczej dawki.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Toksyczność układowa

W badaniach na zwierzętach, w których oceniano ogólną tolerancję po podaniu dawek wielokrotnych, nie wykazano żadnych reakcji wskazujących na nietolerancję układową, które mogłyby ograniczyć stosowanie produktu w ustalonych wskazaniach u ludzi.

Nie prowadzono badań na zwierzętach dotyczących oceny potencjalnego uczulającego działania etynyloestradiolu i cyproteronu octanu.


Toksyczny wpływ na płód / teratogenność

Badania toksycznego wpływu na zarodek i właściwości teratogennych produktu zawierającego dwie omawiane substancje czynne nie wykazały działania teratogennego podczas podawania produktu w okresie organogenezy przed momentem kształtowania się zewnętrznych narządów płciowych. Podawanie większych dawek cyproteronu octanu w hormonowrażliwej fazie różnicowania się narządów płciowych (w przybliżeniu po 45. dniu ciąży) może być przyczyną objawów feminizacji u płodów płci męskiej. Badania noworodków płci męskiej, które w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego były narażone na działanie cyproteronu octanu, nie wykazały jednak objawów feminizacji. Niemniej jednak ciąża stanowi przeciwwskazanie do stosowania produktu.


Genotoksyczność i rakotwórczość

Uznane podstawowe testy genotoksyczności przeprowadzane z cyproteronu octanem dały wyniki negatywne. Dalsze badania wykazały jednak, że cyproteronu octan indukuje odnowę DNA (nasilona aktywność naprawcza DNA) w komórkach wątrobowych szczurów i małp oraz w świeżo wyizolowanych hepatocytach ludzkich natomiast nie stwierdzano takiego efektu w hepatocytach psów.


Odnowa DNA miała miejsce po ekspozycji, jakiej można spodziewać się w przypadku zalecanego schematu dawkowania cyproteronu octanu. Stosowanie cyproteronu octanu in vivo powodowało zwiększoną częstość występowania ogniskowych, być może nowotworowych, zmian w wątrobie samic szczurów, u których stwierdzano zmienioną aktywność enzymów komórkowych, jak również powodowało zwiększoną częstość mutacji u szczurów będących nosicielami genów bakteryjnych jako celów mutacji.


Dotychczasowe doświadczenie kliniczne i przeprowadzone badania epidemiologiczne nie potwierdziły zwiększonej częstości występowania nowotworów wątroby u człowieka. Badania dotyczące rakotwórczości cyproteronu octanu u gryzoni nie wykazały specyficznych właściwości rakotwórczych. Należy jednak pamiętać o tym, że hormony płciowe mogą pobudzać wzrost niektórych tkanek i nowotworów hormonozależnych.


Generalnie należy uznać, że dotychczasowe dane nie dają podstaw do rezygnacji ze stosowania produktu u ludzi w dotychczas ustalonych wskazaniach i w zalecanych dawkach. 1. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna

Glinu tlenek koloidalny

Magnezu stearynian


Otoczka

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)


Tabletki białe (placebo)

Laktoza jednowodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna

Glinu tlenek koloidalny

Magnezu stearynian


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie są znane.


6.3 Okres ważności


3 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Blistry z folii PVC/Aluminium zawierające 28 (21+7) tabletek powlekanych.


Wielkość opakowania:

28 tabletek

3 x 28 tabletek


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Brak szczególnych wymagań. 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska. 1. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 11733 1. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


15.07.2005

09.09.2010


 1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 09.09.2010

13