INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ecriten, 50 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


4 tabletki powlekane ((kod EAN)) 5909990813742

10 tabletek powlekanych ((kod EAN)) 5909990813759

12 tabletek powlekanych ((kod EAN)) 5909990813766

20 tabletek powlekanych ((kod EAN)) 59099908137735. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Blister przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Niezużyty lek należy zwrócić do apteki.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Polska12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1724013. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Ecriten 50 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ecriten, 50 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Jelfa SA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE