K-9783-1.1 2009.07.14.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA <OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH> <ORAZ> <OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH>


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ZALEPLON RICHTER, 10 mg, kapsułki, twarde

Zaleplonum


  1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 10 mg zaleplonu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę jednowodną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki, twarde


7 kapsułek, twardych Kod EAN 5909990798667

14 kapsułek, twardych Kod EAN 5909990798674


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE< JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UZUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt, Węgry


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA


Pozwolenie nr: 17076


13. Numer serii


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


ZALEPLON RICHTER 10 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


ZALEPLON RICHTER, 10 mg, kapsułki, twarde

Zaleplonum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Gedeon Richter Plc.


((logo podmiotu odpowiedzialnego))3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE