K-9783-1.1 2009.07.14.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA <OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH> <ORAZ> <OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH>


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ZALEPLON RICHTER, 5 mg, kapsułki, twarde

Zaleplonum


  1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 5 mg zaleplonu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę jednowodną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki, twarde


7 kapsułek, twardych Kod EAN 5909990798643

14 kapsułek, twardych Kod EAN 5909990798650


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE< JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UZUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt, Węgry


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA


Pozwolenie nr: 17075


13. Numer serii


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


ZALEPLON RICHTER 5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


ZALEPLON RICHTER, 5 mg, kapsułki, twarde

Zaleplonum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Gedeon Richter Plc.


((logo podmiotu odpowiedzialnego))3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE