INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE


Rocuronium Teva, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Rocuronii bromidum


Każdy ml zawiera 10 mg rokuroniowego bromku.


Każda fiolka 2,5 ml zawiera 25 mg rokuroniowego bromku.

Każda fiolka 5 ml zawiera 50 mg rokuroniowego bromku.

Każda fiolka 10 ml zawiera 100 mg rokuroniowego bromku.


Substancje pomocnicze: sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, sodu chlorek, sodu wodorotlenek (roztwór 10%), woda do wstrzykiwań.

Dalsze informacje, patrz ulotka dla pacjenta.


Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji


2,5 ml

1 fiolka ((kod EAN 5909990812097))

10 fiolek ((kod EAN 5909990812103))


5 ml

1 fiolka ((kod EAN 5909990812110))

10 fiolek ((kod EAN 5909990812127))

12 fiolek ((kod EAN 5909990812134))

60 fiolek ((kod EAN 5909990812141))

10 ml

1 fiolka ((kod EAN 5909990812158))

10 fiolek ((kod EAN 5909990812165))

20 fiolek ((kod EAN 5909990812172))


Wyłącznie do podawania dożylnego w bolusie lub ciągłej infuzji.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie resztki roztworu należy usunąć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Termin ważności (EXP):

Użyć natychmiast po otwarciu fiolki.

Po rozcieńczeniu lek należy zużyć natychmiast: okres ważności rozcieńczonego produktu – patrz ulotka dla pacjenta.


Przed otwarciem: Przechowywać w lodówce (2-8C).


Ten lek można również przechowywać w temperaturze poniżej 25°C do 3 miesięcy, potem należy go usunąć. Jeżeli lek jest przechowywany w temperaturze 8-25°C nie należy go umieszczać ponownie w lodówce. Datę wyjęcia leku z lodówki należy zanotować na tym opakowaniu. Całkowity czas przechowywania (w tym przechowywanie fiolki przed otwarciem poza lodówką) nie powinien przekraczać 12 miesięcy.


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa


Pozwolenie nr: 17242


Nr serii (Lot):


Lz – Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


((Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.))MINIUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


SZKLANA FIOLKA


Rocuronium Teva, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Rocuronii bromidum


Wyłącznie do podawania dożylnego w bolusie lub ciągłej infuzji.


Do jednorazowego użytku.

Wszelkie resztki roztworu należy usunąć. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


EXP:


Lot:


25 mg/2,5 ml

50 mg/5 ml

100 mg/10 ml


TEVA