INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM:

Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RESORPATE, 35 mg, tabletki powlekane


Natrii risedronas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 35 mg sodu ryzedronianu, co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzedronowego.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każda tabletka zawiera laktozę. Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


4 tabletki Kod EAN: 5909990812363

12 tabletek Kod EAN: 5909990812370


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 1724413. NUMER SERII


Nr serii


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


RESORPATE 35 mg tabletki powlekaneMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH:

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


RESORPATE, 35 mg, tabletki powlekane


Natrii risedronas

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy


3. DATA WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Nr serii


5. INNE