MINIMIMUM INFORMACJI DO ZAMIESZCZONYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Etiagen, 200 mg tabletki powlekane

(Quetiapinum)2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Limited3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE