INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Madinette

0,03 mg +2 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum+Chlormadinoni acetas


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.


21 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990799572


3 x 21 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990799589


6 x 21 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990799596


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 300C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


SUN-FARM Sp. z o.o, Człekówka 75, 05-340 Kołbiel, Polska


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17197


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp- lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Madinette
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Madinette,

0,03 mg/2 mg tabletki powlekane

Ethinylestradiolum/Chlormadinoni acetas


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


SUN-FARM Sp. z o.o (logo)


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNENd. Pon. Wt.Śr. Czw. Pt. Sob. Nd. Pon. Wt.

Sob


Pt. Czw. Śr. Wt. Pon. Nd. Sob.Pt. Czw. Śr