ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lamisilatt Dermgel

(Terbinafinum)

10 mg/g żelNależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Lamisilatt Dermgel ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

- Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucieSpis treści ulotki:


  1. Co to jest Lamisilatt Dermgel i w jakim celu się go stosuje

  2. Informcje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt Dermgel

  3. Jak stosować lek Lamisilatt Dermgel

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Lamisilatt Dermgel

  6. Inneinformacje  1. Co to jest lek Lamisilatt Dermgel i w jakim celu się go stosuje

Lek Lamisilatt Dermgel to biały, jednorodny i połyskujący żel, zawierający substancję czynną terbinafinę. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybiczne, działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry. Terbinafina zawarta w leku Lamisilatt Dermgel działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).


Lamisilatt Dermgel jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- grzybicy stóp,

- grzybicy fałdów skórnych,

- grzybicy skóry gładkiej,

- łupieżu pstrego.


Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach najczęściej pomiędzy palcami. Pojawia się także na podeszwie lub bocznych stronach stóp. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew pęcherzyków może mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod płytką paznokciową). Paznokcie stają się pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki paznokciowej, paznokieć może zostać zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie paznokci należy zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż Lamisilatt Dermgel nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci. Konieczne jest wówczas przyjmowanie leków wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej.


Grzybica fałdów skórnych – może pojawiać się na tych obszarach skóry, które są pofałdowane i wilgotne, to jest:

- w pachwinach,

- na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej nasilone po jednej stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha),

- pod piersiami,

- w obrębie pach.

Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i łuszczenie naskórka.


Grzybica skóry gładkiej – może występować na całym ciele. Najczęściej spotykana jest na nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy, oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.


Łupież pstry – występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt Dermgel


Kiedy nie stosować leku Lamisilatt Dermgel:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek terbinafiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lamisilat Dermgel

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Należy unikac kontaktu leku z twarzą i oczami a także uszkodzoną skórą i obszarami skory które są wyraźnie obrzęknięte, ponieważ zawarty w leku alkohol może powodować podrażnienia.

Jeżeli lek przypadkowo dostanie się do oczu należy je przemyć bieżącą wodą.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia innych dolegliwości.


Stosowanie innych leków

W miejscu nałożenia leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować innych preparatów

Należy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią


Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lek Lamisilatt Dermgel można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować leku Lamisilatt Dermgel w okresie karmienia piersią, gdyż substancja czynna leku przenika do mleka matki.

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym do piersi.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Lamisilatt Dermgel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lamisilat Dermgel

Ze względu na zawartość butylohydroksytoluenu, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.  1. Jak stosować lek Lamisilatt Dermgel

Lamisilatt Dermgel należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.


Sposób stosowania:

- zdjąć zakrętkę z tuby. Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

- umyć i osuszyć chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz ręce

- niewielką ilość żelu nanieść lekko wcierając na zmienione chorobowo miejsca na skórze

- po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce

- w przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te należy przykryć świeżą i czystą gazą, zwłaszcza używając żelu na noc.


Dorośli

Zaleca się stosowanie leku Lamisilatt Dermgel na zmienione chorobowo miejsca na skórze według poniższego schematu.

Grzybica stóp:

1 tydzień raz na dobę.

Grzybica fałdów skórnych:

1 tydzień raz na dobę

Grzybica skóry gładkiej:

1 tydzień raz na dobę

Łupież pstry:

1 tydzień raz na dobę.


Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany czas, nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują wkrótce po zastosowania leku. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.


Po zastosowaniu leku Lamisilatt Dermgel poprawa powinna nastąpić w ciągu kilku dni.

W razie braku poprawy po tygodniu od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.


Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.


Jak postępować podczas leczenia lekiem Lamisilatt Dermgel

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

- utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

- wycierać delikatnie, nie trzeć,

- unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.


W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamisilatt Dermgel

W razie użycia większej niż zalecana dawki lub przypadkowego połknięcia leku Lamisilatt Dermgel, należy skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania leku Lamisilatt Dermgel

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować zgodnie ze schematem dawkowania. Należy regularnie stosować Lamisilatt Dermgel, gdyż stosowanie zgodnie z zaleceniami jest podstawą powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotu zakażenia.  1. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Lamisilatt Dermgel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Może wystąpić zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych żelem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAMISILATT DERMGEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby:16 tygodni.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Lamisilatt Dermgel


Substancją czynną leku jest terbinafina.

1 g żelu zawiera 10 mg terbinafiny.

Ponadto lek Lamisilatt Dermgel zawiera butylohydroksytoluen, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu laurynian, karbomer 934 P, polisorbat 20, izopropylu myrystynian, etanol 96%, wodę oczyszczoną.


Jak wygląda lek Lamisilatt Dermgell i co zawiera opakowanie


Lek Lamisilatt Dermgel to biały, połyskujący żel, zawierający substancję czynną terbinafinę.


Opakowanie:

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowym, zabezpieczona membraną, zamknięta zakrętką z polipropylenu, z przebijakiem, umieszczona w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15 g.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy


Wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy


Novartis Pharma GmbH

Oflinger Strasse 44

D-79664 Wehr

Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


Novartis Consumer Health

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

tel. (022) 375 75 75Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-075