MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM (BLISTER)


FALSIGRA, 100 mg, tabletki powlekane

(Sildenafili citras)Lot:EXP:(logotyp Polfarmex S.A.)
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(TEKTUROWE PUDEŁKO)


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


FALSIGRA, 100 mg, tabletki powlekane

(Sildenafili citras)


 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu
(
Sildenafili citras)


 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.


 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 tabletka powlekana Kod kreskowy EAN UCC 5909990802357

3 tabletki powlekane Kod kreskowy EAN UCC 5909990802364

4 tabletki powlekane Kod kreskowy EAN UCC 5909990802371

4 tabletki powlekane Kod kreskowy EAN UCC 5909990802371

7 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN UCC 5909990802388

8 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN UCC 5909990802395

8 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN UCC 5909990802395

8 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN UCC 5909990802395


 1. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLADZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚĆ


Termin ważności (EXP)


 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

(logotyp Polfarmex S.A.)

ul. Józefów 9

99-300 Kutno


 1. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17097


 1. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


 1. INSTRUKCJA UŻYCIA 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Informacja podana brajlem: FALSIGRa, 100 mg


(logo firmy Polfarmex)