ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Voltaren Emulgel 1% 10 mg/g, żel

Diclofenacum natricum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Voltaren Emulgel 1% ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Voltaren Emulgel 1% i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren Emulgel 1%

  3. Jak stosować lek Voltaren Emulgel 1%

  4. Możliwe działania niepożądane.

  5. Jak przechowywać lek Voltaren Emulgel 1%

  6. Inne informacje1. Co to jest lek Voltaren Emulgel 1% i w jakim celu się go stosuje


Lek Voltaren Emulgel 1% jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Voltaren Emulgel 1% wykazuje również działanie kojące i chłodzące.


Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu:2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren Emulgel 1%


Kiedy nie stosować leku Voltaren Emulgel 1%

Objawami nadwrażliwości na lek może być: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, katar
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Voltaren Emulgel 1%


Stosowanie z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku Voltaren Emulgel 1% u dzieci.

Nie należy stosować leku Voltaren Emulgel 1% u dzieci poniżej 12 lat.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Leku Voltaren Emulgel 1% nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, a podczas ostatnich trzech miesięcy - stosowanie jest przeciwwskazane, ze względu na możliwość uszkodzenia płodu lub wywołania trudności podczas porodu.

Leku Voltaren Emulgel 1% nie należy stosować w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Voltaren Emulgel 1%

Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry.3. Jak stosować lek Voltaren Emulgel 1%


Tuby aluminiowe - przed pierwszym użyciem należy przebić membranę zabezpieczającą odwrotną stroną zakrętki.

Tuby aluminiowe laminowane - w celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy:

- odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.


Voltaren Emulgel 1% należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie wcierając. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Voltaren Emulgel 1% (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2. Po zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.


Nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni w przypadku nadwerężeń i reumatyzmu tkanki miękkiej lub 21 dni w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania leku Voltaren Emulgel 1%

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voltaren Emulgel 1%

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie użycia nadmiernej ilości leku Voltaren Emulgel 1%, lub przypadkowego połknięcia.4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek Voltaren Emulgel 1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala:


Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Voltaren Emulgel 1% są zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy, tak szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. Jak przechowywać lek Voltaren Emulgel 1%


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lud domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Voltaren Emulgel

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w postaci soli dietyloamoniowej diklofenaku.


100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku.

Inne składniki leku to: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45), woda oczyszczona.


Jak wygląda lek Voltaren Emulgel i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w tubach (aluminiowych lub laminowanych) po 20 g, 40 g, 50 g, 80 g (4 tuby po 20 g w tekturowym pudełku), 100 g, 120 g i 150 g.


Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.


Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy


Wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy


Novartis Pharma Produktions GmbH

Öflingerstrasse 44

D-79664 Wehr

Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z  o. o.

Consumer Health

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

tel. (022) 375 75 75


Data opracowania ulotki: 04.08.2010r.

4