INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Atywia, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Dienogestum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg dienogestu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, powidon K30, talk

Otoczka tabletki: kroskarmeloza sodowa, glukoza, maltodekstryna, sodu cytrynian dwuwodny, fosfatydylocholina sojowa.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.


1 x 21 tabletek powlekanych EAN 5909990790746

3 x 21 tabletek powlekanych EAN 5909990790753

6 x 21 tabletek powlekanych EAN 5909990790760


5. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17042


13. NUMER SERII


Nr serii (LOT):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Atywia

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Atywia, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Dienogestum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


LOT:


5. INNE


Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nd.

3