INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe opakowanie zawierające 20 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Betahistin-ratiopharm, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę.

Wiecej informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


20 tabletek5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Lek stosowany doustnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

ratipharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Niemcy12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1641313. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Betahistin-ratiopharm 24 mg17. KOD EAN


5909990764181


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe opakowanie zawierające 50 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Betahistin-ratiopharm, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę.

Wiecej informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


50 tabletek5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Lek stosowany doustnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

ratipharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Niemcy12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1641313. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Betahistin-ratiopharm 24 mg17. KOD EAN


5909990764198

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister zawierający 10 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Betahistin-ratiopharm, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratipharm GmbH3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE