INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


GLYDIUM MR 30 mg

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka zawiera 30 mg gliklazydu. 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN: 5909990674763


90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN: 5909990674770 1. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Tabletki należy połykać w całości. Nie żuć ani nie kruszyć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP): 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6 B

03-236 Warszawa

logo podmiotu odpowiedzialnego 1. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 15011 1. NUMER SERII


Nr serii (Lot): 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę - Rp. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


GLYDIUM MR 30 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH


Blister (30 tabletek) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


GLYDIUM MR 30 mg

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum 1. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ANPHARM S.A.

logo podmiotu odpowiedzialnego 1. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP: 1. NUMER SERII


Lot: 1. INNE3