INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


Ezetimibe Teva

10 mg, tabletki

Ezetimibum


Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu.


14 tabletek ((kod EAN)) 5909990800582



28 tabletek ((kod EAN)) 5909990800599



84 tabletki ((kod EAN)) 5909990800605



Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska


Pozwolenie nr: 17188


Numer serii (LOT):


Rp - Lek wydawany na receptę.


((informacja podana brajlem))

Ezetimibe Teva


Logo Teva














MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER



Ezetimibe Teva, 10 mg, tabletki

Ezetimibum


TEVA


EXP:

LOT:


2