ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Diohespan, 500 mg, tabletki

Diosminum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Diohespan ostrożnie.



Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Diohespan tabletki i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diohespan

3. Jak stosować lek Diohespan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Diohespan

6. Inne informacje



1. CO TO JEST LEK DIOHESPAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Diohespan zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.


Wskazania do stosowania leku:

Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu

(hemoroidy).



2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIOHESPAN

Kiedy nie stosować leku Diohespan

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub którykolwiek

z pozostałych składników leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diohespan

Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.


Stosowanie leku Diohespan z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.


Stosowanie leku Diohespan z jedzeniem i piciem

Lek Diohespan należy przyjmować podczas posiłków.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku Diohespan do mleka matki stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.



3. JAK STOSOWAĆ LEK DIOHESPAN

Lek do podawania doustnego.

Lek Diohespan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 5 tabletek na dobę przez 4 dni, a następnie
3 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diohespan

Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie zastosowania leku Diohespan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Diohespan

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Brak danych dotyczących skutków przerwania leczenia.



4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Diohespan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Działania niepożądane zostały opisane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższą konwencją:

bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób),

często (więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób),

niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób),

rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób),

bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 osób).


Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie,

wysypka, świąd, pokrzywka.

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.



5. JAK PrzechowywaĆ lek DIOHESPAN


Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Diohespan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.



6. Inne informacje


Co zawiera lek Diohespan

Substancją czynną leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletka zawiera 500 mg diosminy.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.


Jak wygląda lek Diohespan i co zawiera opakowanie

Diohespan ma postać tabletek.


Jeden blister zawiera 10 tabletek.

20 tabletek (dwa blistry), 30 tabletek (trzy blistry) lub 60 tabletek (sześć blistrów) pakowane jest wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowe pudełko.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

ul. Szkolna 31

95-054 Ksawerów


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-06-15


3