INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ISOSOR, 20 mg, tabletki

(Isosorbidi mononitras)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka zawiera 20 mg izosorbidu monoazotanu (Isosorbidi mononitras)3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek KOD EAN 5909990639427

100 tabletek KOD EAN 59099906394345. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewodocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


-11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finlandia.12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


1444113. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


ISOSOR 20 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


BUTELKA Z HDPE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ISOSOR, 20 mg, tabletki

(Isosorbidi mononitras)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka zawiera 20 mg izosorbidu monoazotanu (Isosorbidi mononitras)3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek

100 tabletek5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewodocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


-11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finlandia.12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


1444113. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM