ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Dorzostill, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór


DorzolamidumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

informacja.

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Spis treści:

1. Co to jest Dorzostill i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzostill

3. Jak stosować lek Dorzostill

4. Możliwe działania niepożądane

  1. Jak przechowywać lek Dorzostill

6. Inne informacje  1. CO TO JEST DORZOSTILL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Dorzostill jest lekiem do stosowania do oczu (krople do oczu) zawierającym dorzolamid, który należy do grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej.


Krople do oczu są stosowane do obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku oraz leczenia jaskry. Krople mogą być stosowane same lub z innymi kroplami do oczu, które obniżają ciśnienie w oku (tak zwane leki beta-adrenolityczne).


  1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DORZOSTILL


Kiedy nie stosować leku Dorzostill

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku Dorzostill


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dorzostill

Przed zastosowaniem leku Dorzostill należy poinformować lekarza (lub farmaceutę) jeśli:

- pacjent ma wady rogówki

- pacjent ma alergię na jakiekolwiek leki

- pacjent przeszedł operację oczu lub jest ona planowana

- pacjent doznał urazu oczu lub ma infekcję oczu

- pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt „Ważne informacje na temat składników leku Dorzostill” poniżej).

W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu lub jakichkolwiek nowych problemów z oczami, w tym zaczerwienienia oka lub obrzęku powierzchni oka lub powiek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


W przypadku podejrzenia, że lek Dorzostill powoduje reakcję alergiczną (np. wysypkę lub świąd), należy przerwać jego stosowanie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Dzieci

Dorzolamid został przebadany u niemowląt i dzieci, u których występowało podwyższone ciśnienie w oczach lub u których zdiagnozowano jaskrę. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lekarzem.


Pacjenci w podeszłym wieku

Dowiedziono, że lek dorzolamid wykazuje takie samo działanie u pacjentów w podeszłym wieku jak u osób młodszych.


Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lub planowanych lekach, włącznie z innymi kroplami do oczu lub lekami dostępnymi bez recepty, zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek leków przeciwbólowych zawierających kwas salicylowy (np. aspiryna).

Mimo,że nie ma dowodów, że dorzolamid wchodzi w interakcje z lekami przeciwbólowymi zawierającymi kwas salicylowy, znane są interakcje z lekami przeciwbólowymi zawierającymi kwas salicylowy innych leków podobnych do dorzolamidu przyjmowanych doustnie.


Należy również poinformować lekarza o stosowaniu przez pacjenta innego inhibitora anhydrazy węglanowej, np. acetazolamidu.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Dorzostill w ciąży, lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo ciąży.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie prowadzono badań nad możliwym wpływem leku na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Możliwe działania niepożądane leku Dorzostill w postaci zawrotów głowy i zaburzeń widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. W przypadku wystąpienia tych działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dorzostill

Dorzostill zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Chlorek benzalkoniowy może osadzać się na miękkich soczewkach kontaktowych i zmieniać zabarwienie soczewki. Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, przed zastosowaniem leku Dorzostill powinien skonsultować się z lekarzem. Istotne jest, by zdejmować soczewki przed zastosowaniem leku i wkładać je z powrotem dopiero po upływie 15 minut od momentu zastosowania leku.  1. JAK STOSOWAĆ LEK DORZOSTILL


Lek Dorzostill należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.


Dawkowanie i częstość podawania

Gdy stosowany jest sam Dorzostill, zazwyczaj stosowaną dawką jest jedna kropla podawana do chorego oka (chorych oczu) trzy razy na dobę, na przykład rano, w południe i wieczorem.


Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Dorzostill z lekiem beta-adrenolitycznym w celu obniżenia ciśnienia ocznego, zazwyczaj stosowaną dawką jest jedna kropla leku Dorzostill podawana do chorego oka (chorych oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.


W przypadku stosowania leku Dorzostill oraz innych kropli do oczu, każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem co najmniej 10-minutowej przerwy. W przypadku zamiany innego leku w postaci kropli do oczu obniżającego ciśnienie oczne na Dorzostill, należy przerwać podawanie innego leku po podaniu prawidłowej dawki jednego dnia i rozpocząć stosowanie leku Dorzostill kolejnego dnia.


Nie należy zmieniać dawkowania leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent musi przerwać leczenie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.Wskazówki dotyczące stosowania

Lek Dorzostill jest przeznaczony do podawania do oczu.


Nie należy dotykać oka lub okolic oka końcówką kroplomierza, lek może bowiem ulec zakażeniu bakteriami, które mogą powodować infekcje oczu prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć zakażenia pojemnika, należy unikać kontaktu kroplomierza z jakąkolwiek powierzchnią.


Przed użyciem kropli do oczu należy zawsze umyć ręce.


1. Aby otworzyć butelkę należy odkręcić nakrętkę.

2. Należy odchylić głowę i lekko odciągnąć dolną powiekę w dół, by powstała kieszonka pomiędzy powieką i okiem.

3. Należy odwrócić butelkę i lekko nacisnąć, by podać do oka jedną kroplę. Nie należy dotykać oka, powieki lub jakiejkolwiek innej powierzchni końcówką kroplomierza. Po wkropleniu należy zamknąć oko i delikatnie ucisnąć palcem jego kącik od strony przynosowej przez 1 minutę

4. Należy powtórzyć kroki 2 i 3 dla drugiego oka, jeśli tak zalecił lekarz.


Niezwłocznie po użyciu należy zamknąć butelkę zakręcając nakrętkę tak, by ściśle przylegała do butelki. Nie należy nadmiernie dokręcać zakrętki.


Kroplomierz odmierza właściwą wielkość kropli leku, nie należy zatem powiększać jego otworu. Po zużyciu wszystkich dawek, na dnie butelki pozostanie niewielka ilość leku. Nie należy się tym przejmować, ponieważ butelka zawiera pewną dodatkową ilość leku Dorzostill, dzięki czemu pacjent przyjmie pełną ilość leku przepisaną przez lekarza. Nie należy wydobywać pozostałości leku z butelki.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dorzostill

W przypadku podania większej niż zalecana liczby kropli do oka, lub połknięcia leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W wyniku połknięcia preparatu Dorzostill mogą wystąpić objawy w postaci senności, a w wyniku podania zbyt dużej liczby kropli do oka mogą wystąpić nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, znużenie, nienormalne sny i trudności z połykaniem.


Pominięcie zastosowania leku Dorzostill

Istotne jest, by stosować lek Dorzostill zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki, należy uzupełnić ją w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli jednak nadeszła już pora na kolejną dawkę, należy ją zastosować i kontynuować normalny schemat dawkowania, bez uzupełniania pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Dorzostill

Jeśli pacjent musi przerwać leczenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowania tego produktu należy skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Dorzostill może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane leku Dorzostill są następujące:


Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia oka (oczu): uczucie palenia i kłucia


Częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia oka (oczu): nadwrażliwość na światło i ból oka spowodowany stanem zapalnym przedniej części oka (zapalenie rogówki), stan zapalny spojówki, dolegliwości powierzchni oka, łzawienie lub swędzenie oka (oczu), zapalenie lub podrażnienie powieki (powiek) i/lub skóry wokół oka (oczu), niewyraźne widzenie.


Zaburzenia innych części ciała: ból głowy, nudności, zmęczenie, gorzki posmak w ustach po zastosowaniu kropli.


Dość rzadkie (u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia oka (oczu): zapalenie tęczówki.


Rzadkie (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u więcej niż 1 ma 10000 pacjentów)

Zaburzenia oka (oczu): podrażnienie i zaczerwienienie oka (oczu), ból oka, obrzęk powierzchni oka (oczu), strupy na powiece (powiekach), przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po przerwaniu terapii), odwarstwienie naczyniówki, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia/zmiany widzenia (po operacji oczu).


Zaburzenia innych części ciała: zawroty głowy, uczucie odrętwienia/mrowienia, krwawienie z nosa, suchość w ustach, podrażnienie gardła, reakcje alergiczne w tym wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk warg, oczu i jamy ustnej, skrócenie oddechu i kamienie nerkowe.


Należy niezwłocznie poinformować lekarza (lub farmaceutę) o wystąpieniu tych lub innych nietypowych objawów, zwłaszcza jeśli pacjent ma jakiekolwiek zmiany/zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Dorzostill po operacji oczu.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.5. JAK PRZECHOWYWAĆ lek DORZOSTILL


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Dorzostill po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku jako EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Nie stosować leku Dorzostill dłużej niż 30 dni po pierwszym otwarciu opakowania. Po upływie 30 dni należy otworzyć nową butelkę, nawet jeśli w starej pozostała niewielka ilość leku Dorzostill.


Opakowanie zamknięte fabrycznie można przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Po pierwszym otwarciu opakowanie należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Butelkę należy przechowywać w zewnętrznym kartoniku w celu ochrony przed światłem.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Dorzostill


Jak wygląda lek Dorzostill i co zawiera opakowanie

Dorzostill jest klarownym lub lekko opalizującym bezbarwnym, izotonicznym, buforowanym, lekko lepkim wodnym roztworem przeznaczonym do stosowania do oka, bez widocznych cząstek stałych. Jest on dostępny w jałowych butelkach z kroplomierzem i zakrętką z plastiku. Każda butelka zawiera 5 ml roztworu.


Butelki są pakowane w pudełka: 1 x 5 ml lub 3 x 5 ml (opakowanie zawierające 3 butelki). Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą być dostępne w sprzedaży.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bruschettini srl

Via Isonzo, 6

16147 Genua, Włochy


Produkt leczniczy jest zatwierdzony w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Dorzostill, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór – Polska, Dania

Dorzostill, 2% krople do oczu, roztwór – Rumunia, Włochy

Dorzovision, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór – Austria, Niemcy


Data zatwierdzenia ulotki 2010-06-29


5