INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


(PUDEŁKO TEKTUROWE)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fraxodi, 19 000 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

Nadroparinum calcicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna ampułko-strzykawka (1 ml) zawiera 19 000 j.m. AXa nadroparyny wapniowej.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia pH 4,5 – 7,5 oraz wodę do wstrzykiwań.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko-strzykawki z nasadką zabezpieczającą5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie podskórne (s.c.).


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCITermin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 837113. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


fraxodi 1 ml


Kod EAN: 5909990837113Fraxodi jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy GlaxoSmithKline.

©2008 GlaxoSmithKline


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


(PUDEŁKO TEKTUROWE)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fraxodi, 19 000 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

Nadroparinum calcicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna ampułko-strzykawka (1 ml) zawiera 19 000 j.m. AXa nadroparyny wapniowej.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia pH 4,5 – 7,5 oraz wodę do wstrzykiwań.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań, 6 ampułko-strzykawek z nasadką zabezpieczającą5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie podskórne (s.c.).


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCITermin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 837113. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


fraxodi 1 ml


Kod EAN: 5909990837120Fraxodi jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy GlaxoSmithKline.

©2008 GlaxoSmithKline


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


(PUDEŁKO TEKTUROWE)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fraxodi, 19 000 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

Nadroparinum calcicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna ampułko-strzykawka (1 ml) zawiera 19 000 j.m. AXa nadroparyny wapniowej.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia pH 4,5 – 7,5 oraz wodę do wstrzykiwań.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko-strzykawek z nasadką zabezpieczającą5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie podskórne (s.c.).


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCITermin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 837113. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


fraxodi 1 ml


Kod EAN: 5909990837137Fraxodi jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy GlaxoSmithKline.

©2008 GlaxoSmithKline


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


(BLISTER)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fraxodi, 19 000 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

Nadroparinum calcicum


s.c.2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


(NAKLEJKA NA AMPUŁKO-STRZYKAWKĘ)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Fraxodi, 19 000 j.m. AXa/1 ml

Nadroparinum calcicum


s.c.2. SPOSÓB PODAWANIA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK6. INNEFraxodi 1 opakow 05.11.2008