ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Ilgaper


0,5 mg, tabletki

1 mg, tabletki

2 mg, tabletki


RepaglinidumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki


  1. Co to jest lek Ilgaper i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ilgaper

  3. Jak stosować lek Ilgaper

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Ilgaper

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK ILGAPER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Ilgaper jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2, który pomaga trzustce w wytwarzaniu większej ilości insuliny, powodując obniżenie stężenia cukru we krwi (glukozy).


Cukrzyca typu 2 jest chorobą, w której trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny koniecznej do kontroli stężenia cukru we krwi lub kiedy organizm pacjenta nie reaguje prawidłowo na działanie wytwarzanej insuliny (dawniej znana jako cukrzyca insulinoniezależna lub cukrzyca wieku dojrzałego).


Lek Ilgaper stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, leczenie preparatem Ilgaper należy rozpocząć, gdy dieta, wysiłek fizyczny i zmniejszenie masy ciała nie prowadzą do prawidłowej kontroli (lub zmniejszenia) stężenia cukru we krwi.

Lek Ilgaper może być także stosowany z metforminą, innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ILGAPER

Kiedy nie stosować leku IlgaperNależy poinformować lekarza o wystąpieniu wyżej wymienionych objawów i nie przyjmować leku Ilgaper.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ilgaper


choroby lub infekcji. W takich przypadkach może dojść do pogorszenia kontroli cukrzycy.


Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, wówczas lek Ilgaper może nie być właściwy do stosowania. Należy zastosować się do zaleceń lekarza.Wystąpienie hipoglikemii


Pacjent może doświadczyć hipoglikemii (nagła reakcja hipoglikemiczna będąca objawem niskiego stężenia cukru), jeżeli stężenie cukru we krwi jest za małe. Może to się zdarzyć, gdy:


Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle i obejmują one: zimne poty; chłodną bladą skórę; ból głowy; kołatanie serca; złe samopoczucie; uczucie silnego głodu; przemijające zaburzenia widzenia; senność; niezwyczajne uczucie zmęczenia lub osłabienia; pobudzenie nerwowe lub drżenia; niepokój; stan splątania; trudności w koncentracji.


Jeżeli stężenie cukru we krwi jest małe lub pacjent odczuwa objawy wskazujące na zbliżanie się hipoglikemii: należy spożyć tabletki zawierające glukozę lub przekąskę o dużej zawartości cukru lub napój, a następnie odpocząć.


Kiedy objawy hipoglikemii ustąpią lub kiedy stężenie cukru we krwi ustabilizuje się, należy

kontynuować leczenie lekiem Ilgaper.

Należy poinformować najbliższych, że pacjent choruje na cukrzycę i w przypadku zaburzenia świadomości (utraty przytomności) z powodu hipoglikemii, pacjenta trzeba ułożyć na boku i szybko wezwać pomoc medyczną. Nie wolno w takim przypadku podawać pacjentowi nic do jedzenia ani do picia. Mogłoby to być przyczyną zadławienia.Jeśli stężenie cukru we krwi jest zbyt duże


Stężenie cukru we krwi może być zbyt duże (hiperglikemia). Może to się zdarzyć, gdy:

Objawy zapowiadające hiperglikemię pojawiają się stopniowo. Mogą one obejmować: częstsze

oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, suchość skóry i suchość w jamie ustnej. Należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne dostosowanie ilości przyjmowanego leku, pokarmu lub zmiana w aktywności fizycznej.


Stosowanie z innymi lekami


Lekarz może zalecić stosowanie leku Ilgaper jednocześnie z metforminą, innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Jeśli pacjent przyjmuje gemfibrozil (lek zmniejszający zbyt duże stężenie lipidów we krwi) nie należy stosować leku Ilgaper.


Reakcja organizmu na lek Igaper może ulec zmianie w przypadku przyjmowania innych leków,

zwłaszcza:


chorób zapalnych);

tarczycy);


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub tych, które planuje się przyjąć, w tym również tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku Ilgaper z jedzeniem i piciem


Lek Ilgaper należy przyjmować przed posiłkami głównymi. Alkohol może zmieniać zdolność leku Ilgaper do redukcji stężenia cukru we krwi. Należy obserwować objawy hipoglikemii.


Ciąża i karmienie piersią


Nie należy stosować leku Ilgaper w czasie ciąży lub w przypadku jej planowania. Należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę podczas leczenia.

Nie należy stosować leku Ilgaper, jeśli pacjentka karmi piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


Zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być osłabiona w przypadku zbyt dużego lub zbyt małego stężenia cukru we krwi. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach można narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku:3. JAK STOSOWAĆ LEK ILGAPER


Lekarz prowadzący ustali zalecaną dawkę leku.


połknąć, popijając wodą, bezpośrednio lub do 30 min przed każdym głównym posiłkiem.

każdym głównym posiłkiem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.


Nie należy przyjmować większej dawki leku Ilgaper niż zalecił lekarz prowadzący.

Lek Ilgaper zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ilgaper

Jeżeli pacjent przyjął więcej niż powinien leku przeciwcukrzycowego, stężenie cukru we krwi może stać się zbyt małe, co może doprowadzić do hipoglikemii. Należy zapoznać się z punktem Wystąpienie hipoglikemii, w którym wyjaśniono, czym jest hipoglikemia i jak należy ją leczyć.


Pominięcie zastosowania leku Ilgaper

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.Przerwanie stosowania leku Ilgaper

Należy pamiętać, że w przypadku przerwania stosowania leku Ilgaper, jego działanie nie wystąpi,

a kontrola cukrzycy może ulec pogorszeniu. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku

jakichkolwiek zmian związanych z leczeniem.


W razie wątpliwości, związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Ilgaper może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Możliwe działania niepożądane


Często (≥1/100 do <1/10)


Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)


Bardzo rzadko (<1/10 000)


Częstość nieznana


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ILGAPER


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.


Nie stosować po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Ilgaper


- Substancją czynną leku jest repaglinid. Jedna tabletka zawiera 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg repaglinidu.


- Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 112) (E460), wapnia wodorofosforan bezwodny, poloksamer 188, powidon K25, glicerol 85%, meglumina, polakrylina potasowa, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian. Lek Ilgaper, 1 mg zawiera żelaza tlenek żółty (E172). Lek Ilgaper, 2 mg zawiera żelaza tlenek czerwony (E172).


Jak wygląda lek Ilgaper i co zawiera opakowanie


Ilgaper 0,5 mg, tabletki są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe i z wytłoczeniem RE po jednej stronie.

Ilgaper 1 mg, tabletki są cętkowane żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe i z wytłoczeniem RE1 po jednej stronie.

Ilgaper 2 mg, tabletki są cętkowane różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe i z wytłoczeniem RE2 po jednej stronie.


Blistry (Aluminium/Aluminium).

Wielkości opakowań: 30, 60 i 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia


Wytwórca

Actavis Ltd

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

MaltaW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

tel. (0 22) 512 29 00

PolskaData zatwierdzenia ulotki: 2010-06-15

6