INFORMACJE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Remifentanil Torrex, 5 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


(Remifentanilum) 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda fiolka zawiera 5 mg remifentanylu .

Po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją, każdy mililitr zawiera 1 mg remifentanylu. 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Inne składniki leku to glicyna i kwas solny. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


5 fiolek Kod EAN 5909990789399 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie dożylne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 1. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE, JEŚLI KONIECZNE

 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Należy zapoznać się z treścią ulotki dotyczącą terminu ważności odtworzonego produktu 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHĄDZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Do użytku jednorazowego, usunąć wszelkie niewykorzystane pozostałości. 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o.

ul. Biała 3

00-895 Warszawa

Polska 1. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 16992 1. NUMER SERII


Nr serii: 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM2