ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Gaviscon Advance, (1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna

Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonasNależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Gaviscon Advance ostrożnie.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Gaviscon Advance i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Advance

  3. Jak stosować lek Gaviscon Advance

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Gaviscon Advance

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK GAVISCON ADVANCE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Gaviscon Advance należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks

żołądkowo-przełykowy”.


Lek ten tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Ta warstwa

zapobiega cofnięciu się treści żołądkowej do przełyku, łagodząc objawy zgagi i nadkwaśności.


Gaviscon Advance jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-

-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po

posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem

przełyku.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GAVISCON ADVANCE


Kiedy nie stosować leku Gaviscon Advance

Nie należy stosować leku Gaviscon Advance jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość)

na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gaviscon Advance.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gaviscon Advance.

Lek zawiera niewielkie ilości sodu (4,6 mmol/10 ml), potasu (2,0 mmol/10 ml) i wapnia.

Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni

skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.


Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje

alergiczne (również opóźnione).
Stosowanie leku Gaviscon Advance z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ten lek można

stosować podczas ciąży i karmienia piersią. Jak w przypadku innych leków, leczenie nie powinno

trwać dłużej niż jest to konieczne.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność

prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych
w ruchu.


Inne informacje

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zmniejszonego wydzielania soku żołądkowego,

gdyż wówczas ten lek może być mniej skuteczny.3. JAK STOSOWAĆ LEK GAVISCON ADVANCE


Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 5–10 ml (jedna do

dwóch łyżeczek do herbaty) po posiłkach i przed snem lub według zaleceń lekarza.


Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.


Lek należy wstrząsnąć przed użyciem.


Pominięcie zażycia leku Gaviscon Advance

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować podwójnej dawki przy kolejnym jego

podaniu.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon Advance

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może powodować wzdęcie brzucha. Jest mało prawdopodobne, by

było ono szkodliwe ale jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Lek przed użyciem należy wstrząsnąć.


Jeśli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Gaviscon Advance może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.


Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. JAK PrzechowywaĆ LEK GAVISCON ADVANCE


Nie stosować leku Gaviscon Advance po upływie terminu ważności (miesiąc/rok) zamieszczonego na oznakowaniu opakowania po napisie„EXP”.


Okres ważności po otwarciu: 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie przechowywać w lodówce.


Przed pierwszym użyciem produktu sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Gaviscon Advance

- Substancjami czynnymi leku są alginian sodu i wodorowęglan potasu.

Dawka leku 10 ml zawiera 1000 mg alginianu sodu i 200 mg wodorowęglanu potasu.

- Inne składniki leku to wapnia węglan, karbomer 974P, metylu parahydroksybenzoesan (E218),

propylu parahydroksybenzoesan (E216), sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat kopru

włoskiego zawierający anetol, alkohol benzylowy oraz woda oczyszczona.Jak wygląda lek Gaviscon Advance i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: butelka o pojemności 150, 300 lub 500 ml.


Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki


Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS

Wielka Brytania


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07


Data zatwierdzenia ulotki: 22.06.2010 r.

3