INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGOTopiegis, 50 mg, tabletki powlekane


Topiramatum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)Topiegis, 50 mg, tabletki powlekane

1 tabletka powlekana zawiera 50 mg topiramatu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990798827

30 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990798841

60 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990798865

100 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990798889

200 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990798902


Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w sprzedaży.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Przed zastosowaniem należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE(A), JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAżNOśCI


Termin ważności


9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA

NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB

POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapeszt, Węgry12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17013


13. NUMER SERII


Seria nr:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Topiegis 50 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blistry
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiegis, 50 mg, tabletki powlekane


Topiramatum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO POSIADAJĄCEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU


EGIS


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Seria nr:5. INNE