INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe zawierające 1 butelkę do infuzji


Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy

(Imipenemum + Cilastatinum)


Każda butelka zawiera 500 mg imipenemu w postaci imipenemu jednowodnego i sól sodową 500 mg cylastatyny w postaci soli sodowej cylastatyny. Po rekonstytucji roztwór zawiera 5 mg/ml imipenemu i 5 mg/ml cylastatyny.


Każda butelka zawiera również 20 mg wodorowęglanu sodu.


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

1 g proszku w butelce do infuzji o pojemności 100 ml.


Zawiera 1 butelkę.


Wyłącznie do stosowania dożylnego.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


1 butelka produktu leczniczego zawiera 37,5 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej lub kontrolujących zawartość sodu w diecie.


Termin ważności


Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w tekturowym pudełku.

Roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.


Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić.


Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Kubickiego 11,

02 – 954 Warszawa


Pozwolenie nr 16832


Nr serii


Rp. - lek wydawany na receptę.


Do infuzji dożylnych.

Stosować według wskazówek lekarza.


Rozpuścić zawartość butelki w 100 ml rozpuszczalnika.

Nie przygotowywać z rozpuszczalnikami zawierającymi mleczany.

Nie mieszać z innymi antybiotykami ani nie dodawać do innych antybiotyków.


Informacja podana brajlem: Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe zawierające 10 butelek do infuzjiImipenem + Cylastatyna Ranbaxy

(Imipenemum + Cilastatinum)


Każda butelka zawiera 500 mg imipenemu w postaci imipenemu jednowodnego i sól sodową 500 mg cylastatyny w postaci soli sodowej cylastatyny. Po rekonstytucji roztwór zawiera 5 mg/ml imipenemu i 5 mg/ml cylastatyny.


Każda butelka zawiera również 20 mg wodorowęglanu sodu.


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

1 g proszku w butelce do infuzji o pojemności 100 ml.


Zawiera 10 butelek.


Wyłącznie do stosowania dożylnego.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


1 butelka produktu leczniczego zawiera 37,5 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej lub kontrolujących zawartość sodu w diecie.


Termin ważności


Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w tekturowym pudełku.

Roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.


Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić.


Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Kubickiego 11,

02 – 954 Warszawa


Pozwolenie nr 16832


Nr serii


Rp. - lek wydawany na receptę.


Do infuzji dożylnych.

Stosować według wskazówek lekarza.


Rozpuścić zawartość butelki w 100 ml rozpuszczalnika.

Nie przygotowywać z rozpuszczalnikami zawierającymi mleczany.

Nie mieszać z innymi antybiotykami ani nie dodawać do innych antybiotyków.


Informacja podana brajlem: Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe zawierające fiolkę (do worka z roztworem do infuzji)Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy

(Imipenemum + Cilastatinum)


Każda fiolka zawiera 500 mg imipenemu w postaci imipenemu jednowodnego i sól sodową 500 mg cylastatyny w postaci soli sodowej cylastatyny. Po rekonstytucji roztwór zawiera 5 mg/ml imipenemu i 5 mg/ml cylastatyny.


Każda fiolka zawiera również 20 mg wodorowęglanu sodu.


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

1 g proszku w fiolce o pojemności 22 ml.


Wyłącznie do stosowania dożylnego.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


1 fiolka produktu leczniczego zawiera 37,5 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej lub kontrolujących zawartość sodu w diecie.


Termin ważności


Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w tekturowym pudełku.

Roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.


Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić.


Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Kubickiego 11,

02 – 954 Warszawa


Pozwolenie nr 16832


Nr serii


Rp. - lek wydawany na receptę.


Do infuzji dożylnych.

Stosować według wskazówek lekarza.


Dodawanie produktu leczniczego Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy w fiolce do worka z roztworem do infuzji


  1. Przed zastosowaniem upewnić się, że w proszku nie znajduje się żadne ciało obce oraz że uszczelka między nakrętką i fiolką jest w stanie nienaruszonym.


  1. Usunąć nakrętkę przekręcając i ciągnąc do momentu złamania uszczelki


  1. Kaniulę umieścić w otworze wlewowym worka do infuzji. Przyciskać osłonkę kaniuli do fiolki do momentu usłyszenia pstryknięcia.


  1. Trzymać fiolkę w pozycji pionowej i kilka razy ucisnąć worek do infuzji, aby 2/3 fiolki zostało napełnione rozpuszczalnikiem (0,9% roztworem chlorku sodu). Potrząsać fiolką do momentu całkowitego rozpuszczenia proszku.


  1. Odwrócić fiolkę i uciskając worek do infuzji przelać zawartość fiolki z powrotem do worka do infuzji.

Krok 4. i 5. należy powtarzać do momentu całkowitego opróżnienia fiolki.


  1. Część etykiety znajdującej się na fiolce można usunąć i przytwierdzić do worka do infuzji.


Butelkę można usunąć lub pozostawić na worku do infuzji.


Nie przygotowywać z rozpuszczalnikami zawierającymi mleczany.

Nie mieszać z innymi antybiotykami ani nie dodawać do innych antybiotyków.


Informacja podana brajlem: Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy
OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO

Fiolka o pojemności 22 ml (do worka z roztworem do infuzji)Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy

(Imipenemum + Cilastatinum)


Każda fiolka zawiera 500 mg imipenemu w postaci imipenemu jednowodnego i sól sodową 500 mg cylastatyny w postaci soli sodowej cylastatyny.


Do infuzji dożylnych.

Instrukcje dotyczące przygotowania roztworu, patrz ulotka lub opakowanie zewnętrzne.

Stosować według wskazówek lekarza.

Nie przygotowywać z rozpuszczalnikami zawierającymi mleczany.

Nie mieszać z innymi antybiotykami ani nie dodawać do innych antybiotyków.


Termin ważności


Nr serii


1 g proszku w fiolce o pojemności 22 ml (do worka z roztworem do infuzji).


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Fiolkę należy przechowywać w zewnętrznym opakowaniu.

Produkt należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Wyłącznie do jednorazowego użytku, wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Każda fiolka zawiera również 20 mg wodorowęglanu sodu (37,5 mg sodu).


Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.


Pozwolenie nr


OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO

Butelka o pojemności 100 mlImipenem + Cylastatyna Ranbaxy

(Imipenemum + Cilastatinum)


Każda butelka zawiera 500 mg imipenemu w postaci imipenemu jednowodnego i sól sodową 500 mg cylastatyny w postaci soli sodowej cylastatyny.


Do infuzji dożylnych.

Instrukcje dotyczące przygotowania roztworu, patrz ulotka lub opakowanie zewnętrzne.

Stosować według wskazówek lekarza.

Nie przygotowywać z rozpuszczalnikami zawierającymi mleczany.

Nie mieszać z innymi antybiotykami ani nie dodawać do innych antybiotyków.


Termin ważności


Nr serii


1 g proszku w butelce o pojemności 100 ml.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Butelkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Produkt należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Wyłącznie do jednorazowego użytku, wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Każda butelka zawiera również 20 mg wodorowęglanu sodu (37,5 mg sodu).Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.


Pozwolenie nr