MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister PVC/PVDC/Aluminium


  1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


Mexan 15 mg tabletki

(Meloxicamum)  1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Medi-Lek Sp.z o. o.

ul. Lucerny 108 lok. 305

04-687 Warszawa, Polska  1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:  1. NUMER SERII


Numer serii:5. INNE