ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ketoprofen-SF 50 mg kapsułki, twarde

Ketoprofen-SF 100 mg kapsułki, twarde


Substancja czynna: Ketoprofenum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

informacja.

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ketoprofen-SF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Ketoprofen-SF

3. Jak zażywać lek Ketoprofen-SF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Ketoprofen-SF

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK Ketoprofen-SF I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Ketoprofen-SF stosuje się w objawowym leczeniu bólu i stanu zapalnego w przypadkach:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Ketoprofen-SF


Kiedy nie zażywać leku Ketoprofen-SF


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ketoprofen-SF


Poniższy punkt wskazuje kiedy pacjent może zażywać lek Ketoprofen-SF tylko pod pewnymi warunkami (tj. w większych odstępach pomiędzy kolejnymi dawkami leku, podając mniejsze dawki, monitorując funkcje organizmu). Nawet w takich przypadkach wymagana jest szczególna ostrożność. W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Niniejszy punkt odnosi się do pacjentów, których dotyczą poniższe punkty.


Wpływ na przewód pokarmowy (żołądek i jelita)


Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ketoprofen-SF wraz z innymi lekami z grupy NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), w tym włącznie z tak zwanymi selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.


Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ ryzyko działań niepożądanych zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, jest większe w przypadku osób w podeszłym wieku. Z tego też względu pacjenci w podeszłym wieku wymagają szczególnej opieki lekarza.


Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje

Krwawienia z przewodu pokarmowego i owrzodzenia lub perforacje, które mogą zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez takich objawów lub zdarzeń.

Dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ketoprofenu może być związane ze zwiększonym, w porównaniu do innych NLPZ, działaniem toksycznym na przewód pokarmowy, zwłaszcza w przypadku stosowania większych dawek.


Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz z ze zwiększaniem dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją (patrz: „Kiedy nie zażywać leku Ketoprofen-SF”), oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku osób w podeszłym wieku należy zatem rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki.

Należy rozważyć u tych pacjentów, jak również w grupie pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi lekami podwyższającymi ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, stosowanie skojarzonego leczenia lekami ochronnymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).


Pacjenci, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na początku leczenia.


Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane m. in. w leczeniu depresji) lub leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt „Zażywanie leku Ketoprofen-SF z innymi lekami”).

W przypadku wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, należy przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF.


Leki z grupy NLPZ powinno się stosować z ostrożnością w przypadku pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ leki te mogą zaostrzyć przebieg tych chorób (patrz punkt 4).


Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Przyjmowanie takich leków, jak Ketoprofen-SF może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.


W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko

tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu,

palenie tytoniu), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.


Zalecana jest ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ zgłaszane były zatrzymanie płynów oraz obrzęki w związku z leczeniem NLPZ.


Reakcje skórne

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia poważnych, niebezpiecznych dla życia reakcji skórnych - z zaczerwienieniem, pęcherzami - w czasie leczenia NLPZ (w tym, zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella)) (patrz punkt 4). Większe ryzyko tych reakcji występuje prawdopodobnie na początku leczenia, ponieważ w większości przypadków reakcje te występowały w pierwszym miesiącu leczenia. W przypadku pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian śluzowych i innych objawów reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF.


Reakcje fotoalergiczne spowodowane stosowaniem NPLZ są dobrze znanymi działaniami niepożądanymi leków tej grupy i są najczęściej przypisywane promieniowaniu UV. Ketoprofen powoduje zwiększone ryzyko fotoalergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Czasami objawy mogą najpierw wystąpić po okresie utajenia nadwrażliwości. Cofnięcie objawów skórnych po odstawieniu leku może trwać kilka miesięcy. W przypadku wystąpienia reakcji fotoalergicznej u pacjentów stosujących lek Ketoprofen-SF, należy przerwać jego stosowanie.


Pozostałe informacje


Lek Ketoprofen-SF powinien być tylko stosowany po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w przypadku specyficznych wrodzonych wad w produkcji krwi (indukowana porfiria).


W następujących przypadkach wymagany jest dokładny nadzór lekarza:

- u pacjentów z występującym uprzednio uszkodzeniem nerek

- u pacjentów bezpośrednio po poważnym zabiegu chirurgicznym

- u pacjentów z alergiami (np.: reakcje skórne na inne leki, astma, katar sienny), przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłymi chorobami dróg oddechowych przebiegającymi ze skurczem

- u pacjentów przyjmujących silnie działające leki moczopędne

- u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi i przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.


Ostre reakcje nadwrażliwości (np.: wstrząs anafilaktyczny) obserwowane są bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia pierwszych ostrych objawów reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leku Ketoprofen-SF, należy przerwać stosowanie leku. W zależności od objawów, jakakolwiek interwencja medyczna musi być przeprowadzona przez specjalistę.


Ketoprofen, substancja aktywna leku Ketoprofen-SF, może tymczasowo hamować agregację płytek. Pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy poddać dokładnej obserwacji.


Jeżeli w trakcie stosowania ketoprofenu stosowane są leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe) lub leki obniżające stężenie cukru we krwi, należy uważnie obserwować stężenie cukru i krzepliwość krwi.


Podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, ketoprofen może maskować objawy chorób zakaźnych.


Podczas dłuższego stosowania leku Ketoprofen-SF, wymagane jest regularne badanie aktywności enzymów wątrobowych, czynności nerek oraz morfologii krwi z rozmazem.


Należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Ketoprofen-SF przed zabiegiem chirurgicznym.


Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie należy leczyć zwiększając dawkę leku. Jeżeli pomimo leczenia lekiem Ketoprofen-SF, występują częste bóle głowy, należy skonsultować się z lekarzem.


Zasadniczo nałogowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności, gdy jednocześnie przyjmuje się kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek włącznie z niewydolnością nerek (nefropatia polekowa).


Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Jednoczesne stosowanie leku Ketoprofen-SF oraz digoksyny (stosowanej wzmacniająco na mięsień sercowy) może powodować nasilenie niewydolności serca oraz prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny w surowicy.


Jednoczesne stosowanie leku Ketoprofen-SF wraz z lekami zawierającymi fenytoinę (stosowaną w leczeniu napadów padaczkowych) lub lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych) może zwiększać ich stężenie w surowicy krwi. Należy monitorować stężenia litu w surowicy krwi oraz zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w surowicy krwi.


Stosowanie leku Ketoprofen-SF może osłabiać działanie leków moczopędnych (odwadniających) i leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.


Stosowanie leku Ketoprofen-SF może osłabiać działanie inhibitorów ACE (leków używanych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego). Ponadto jednoczesne stosowanie tych leków może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek.


Jednoczesne stosowanie leku Ketoprofen-SF i leków moczopędnych oszczędzających potas (grupa leków odwadniających) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi. Należy kontrolować stężenie potasu we krwi.


Jednoczesne stosowanie z lekiem Ketoprofen-SF kilku innych leków z grupy NLPZ i przeciwbólowych lub glikokortykoidów zwiększa ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.


Leki przeciwpłytkowe (hamujące lub zmniejszające krzepnięcie krwi) takie jak kwas acetylosalicylowy i niektóre leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny /ang. SSRI/) mogą zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.


Podanie leku Ketoprofen-SF w przeciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu raka i chorób autoimmunologicznych) może prowadzić do zwiększonego stężenia metotreksatu i nasilać jego działania niepożądane.


Leki zawierające probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny) mogą opóźniać wydalanie ketoprofenu. Może to prowadzić do nadmiernego gromadzenia się leku Ketoprofen-SF w organizmie, zwiększając częstość występowania działań niepożądanych.


Leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (rozrzedzających krew), takich jak warfaryna.


Do chwili obecnej, badania kliniczne nie wykazały interakcji pomiędzy ketoprofenem oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (stosowanymi w leczeniu cukrzycy). Nie mniej jednak, zaleca się zapobiegawczo kontrolę stężenia cukru w czasie jednoczesnego leczenia.


Jednoczesne stosowanie diuretyków pętlowych (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego)może zwiększać częstość występowania zaburzeń czynności nerek.


Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą prowadzić do zmniejszenia wchłaniania leku

Ketoprofen-SF.


Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego) wraz z lekiem Ketoprofen-SF może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia.


Podawanie antybiotyków (leki stosowane w zwalczaniu bakteryjnych chorób zakaźnych) takich jak pochodne chinolonu mogą zwiększać ryzyko drgawek.


Lek Ketoprofen-SF zwiększa działanie leków trombolitycznych (leki przeciwdziałające powstawaniu zakrzepów krwi).


Przyjmowanie kortykosteroidów (grupy hormonów steroidowych) może prowadzić do zwiększonego ryzyka owrzodzeń przewodu pokarmowego oraz krwawienia.


Zażywanie leku Ketoprofen-SF z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać alkoholu w czasie stosowania leku Ketoprofen-SF.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Należy poinformować lekarza jeżeli w trakcie stosowania leku Ketoprofen-SF zostanie potwierdzona ciąża u pacjentki. W czasie pierwszych sześciu mięsięcy ciąży, ketoprofen można stosować tylko pod nadzorem lekarza. Nie wolno stosować ketoprofenu w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, z uwagi na podwyższone ryzyko powikłań u matki i dziecka.


Nie zaleca się stosowania leku Ketorpofen-SF w czasie karmienia piersią, z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka matki lub możliwego szkodliwego wpływu w okresie niemowlęcym.


Lek Ketoprofen-SF może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza w przypadku gdy pacjentka planuje zajście w ciążę lub występują problemy z zajściem w ciążę.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ponieważ w czasie stosowania większych dawek leku Ketoprofen-SF mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego (np.: zmęczenie, zawroty głowy), zdolność reakcji może być opóźniona w pojedynczych przypadkach oraz zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona. W szczególności powyższe ma zastosowanie w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ketoprofen-SF

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK Ketoprofen-SF


Lek Ketoprofen-SF należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Dorośli:

Zalecana dawka dobowa u dorosłych zależy od ciężkości choroby.


Dawka 50 mg:

O ile inaczej nie przepisano, zalecane jest następujące dawkowanie:

Zalecana dawka dobowa wynosi 1 – 4 kapsułki leku Ketoprofen-SF (co odpowiada 50 – 200 mg ketoprofenu) podana w 1 - 2 dawkach pojedynczych.


Dawka 100 mg:

O ile inaczej nie przepisano, zalecane jest następujące dawkowanie:

Zalecana dawka dobowa wynosi 1 – 2 kapsułki (co odpowiada 100 – 200 mg ketoprofenu) podana w 1 – 2 dawkach pojedynczych.


Dzieci i młodzież

Lek Ketoprofen-SF nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży, z uwagi na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.


Jak stosować kapsułki

Zawsze należy stosować lek Ketoprofen-SF zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ketoprofen-SF należy połykać w całości (nie wolno żuć) popijając dużą ilością płynu, w czasie lub po posiłku.


Czas trwania leczenia

Lekarz zdecyduje o długości okresu leczenia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketoprofen-SF

Jako objawy przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego np. ból głowy, zawroty głowy, senność i utrata przytomności jak również ból brzucha, nudności i wymioty. Ponadto mogą wystąpić niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa (spadek częstotliwości oddechów) i purpurowienie skóry oraz błon śluzowych (sinica).


Brak specyficznej odtrutki.


Należy poinformować lekarza w przypadku podejrzenia przedawkowania leku Ketoprofen-SF. Lekarz, mając na uwagę ciężkość zatrucia, zadecyduje o podjęciu odpowiednich środków zapobiegawczych.


Pominięcie zastosowania leku Ketoprofen-SF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Ketoprofen-SF

Należy poinformować lekarza.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Ketoprofen-SF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Określa się następujące częstości występowania działań niepożądanych:


Bardzo często:

dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów.

Często:

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów

Niezbyt często:

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1 000 pacjentów

Rzadko:

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychW odniesieniu do następujących działań niepożądanych leku należy pamiętać, iż są one głównie zależne od dawki oraz występuje różnica międzyosobnicza.

Najczęściej działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Owrzodzenie przewodu pokarmowego (wrzód trawienny), perforacja lub krwawienie - czasami ze skutkiem śmiertelnym - szczególnie mogą wystąpić u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketoprofen-SF”). Po podaniu leku Ketoprofen-SF odnotowano nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia (z oddawaniem gazów), zaparcia, niestrawność, ból brzucha, biegunki krwawe (czarne, smoliste stolce), krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (drobne owrzodzenia lub bolesne obrzęki błon śluzowych jamy ustnej i języka), pogorszenie przebiegu zapalenia jelita grubego i choroby Crohna (patrz punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketoprofen-SF). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego jest w szczególności uzależnione od dawki i czasu trwania leczenia.

Obrzęk, wysokie ciśnienie krwi i niewydolność serca były odnotowane w związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ.


Przyjmowanie takich leków, jak Ketoprofen-SF może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.


Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko, opisano przypadki pogorszenia stanów zapalnych pochodzenia infekcyjnego (np.: rozwój martwiczego zapalenia powięzi) związanego z podaniem ogólnym NLPZ, również leku Ketoprofen-SF.


Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zakażenia (zaczerwienienie, obrzęk, przegrzanie organizmu, ból, gorączka) lub pogorszenia stanu zapalnego, w czasie leczenia lekiem Ketoprofen-SF.


Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna (spowodowana przyspieszonym rozpadem czerwonych krwinek), zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi oznakami mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienie w obrębie skóry.


W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF i skontaktować się z lekarzem. Nie należy leczyć powyższych działań ubocznych lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi.


W czasie długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować morfologię krwi z rozmazem.


Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki skórnej i świądu skórnego.


Bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawiają się obrzękiem twarzy, języka, puchnięciem wewnętrznej części krtani wraz z obkurczeniem dróg oddechowych, dusznością, kołataniem serca, niedociśnieniem tętniczym, a nawet zagrażającym życiu wstrząsem anafilaktycznym.

Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia początków powyższych działań, które mogą już wystąpić po pierwszym podaniu leku Ketoprofen-SF.


Zaburzenia psychiczne

Często: bezsenność, pobudzenie, drażliwość.


Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy lub zmęczenie.


Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia.


Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne (dzwonienie w uszach).


Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.


Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze.


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np.: nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka, wzdęcia, zaparcia lub biegunka oraz drobne krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość w odosobnionych przypadkach.


Często: owrzodzenie przewodu pokarmowego wraz z krwawieniem i perforacją w niektórych przypadkach.


Niezbyt często: wymiotowanie krwią (krwawe wymioty), czarne, smoliste stolce (krwawa biegunka), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.


Jeżeli wystąpi umiarkowanie silny ból w górnym podbrzuszu, wymiotowanie krwią, krwawe stolce i (lub) czarne zabarwienie stolca, należy przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Bardzo rzadko: pogorszenie wrzodziejącego zapalenia jelit lub choroby Crohna, zapalenie trzustki


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zaburzenia czynności wątroby.


Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby, w szczególności w czasie długotrwałego leczenia.


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło.


Bardzo rzadko: po kilku miesiącach stosowania leku bez powikłań, skóra może stać się nadwrażliwa na światło wykazując oznaki rumienia, świądu, tworzenia się pęcherzyków lub guzków skórnych na obszarach skóry wystawionych na światło słoneczne lub sztuczne światło UV (np. solarium).


Bardzo rzadko: wypadanie włosów (łysienie), poważne reakcje skórne np. wysypka skórna z zaczerwienieniem i pęcherzami (np.: zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - zespół Lyella).


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zatrzymanie płynu w kończynach górnych i dolnych (obrzęk obwodowy), w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.


Niezbyt często: zatrzymanie płynu w organizmie/obrzęk oraz duża utrata białek z moczem(zespół nerczycowy), zmiany zapalne tkanki nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), zaburzenia czynności nerek.


Zmniejszona produkcja moczu, zatrzymanie płynu w organizmie (obrzęk) i generalnie złe samopoczucie mogą być objawami zaburzenia czynności nerek, a nawet niewydolności nerek.


Bardzo rzadko: uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych), w szczególności podczas długotrwałego leczenia, również podwyższone stężenie kwasu moczowego.


Należy regularnie kontrolować czynność nerek.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek Ketoprofen-SF


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Ketoprofen-SF po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Ketoprofen-SF 50 mg:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.


Ketoprofen-SF 100 mg:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C.6. Inne informacje


Co zawiera lek Ketoprofen-SF


Ketoprofen-SF 50 mg:

Substancją czynną leku jest ketoprofen.


Każda kapsułka zawiera 50 mg ketoprofenu.


Inne składniki leku to:


Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.


Otoczka kapsułki:

Żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek, czarny (E172), erytrozyna (E127), indygokarmina (E132).


Ketoprofen-SF 100 mg:

Substancją czynną leku jest ketoprofen.


Każda kapsułka zawiera 100 mg ketoprofenu.


Inne składniki leku to:


Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.


Otoczka kapsułki:

Żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek, czarny (E172), erytrozyna (E127), żelaza tlenek, żółty (E172).


Jak wygląda lek Ketoprofen-SF i co zawiera opakowanie


Ketoprofen-SF 50 mg:

Lek Ketoprofen-SF to żelatynowe kapsułki twarde z nieprzezroczystym niebieskofioletowym wieczkiem i białym korpusem wypełnionym białawoszarym proszkiem.

Lek Ketoprofen-SF dostępny jest w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach po 20, 50 lub 100 kapsułek.


Ketoprofen-SF 100 mg:

Lek Ketoprofen-SF to żelatynowe kapsułki twarde z nieprzezroczystym niebieskofioletowym wieczkiem i żółtym korpusem wypełnionym białawo szarym proszkiem.

Lek Ketoprofen-SF dostępny jest w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach po 20, 50 lub 100 kapsułek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75,

05-340 Kołbiel


Wytwórca:

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 1

06796 Brehna, Niemcy


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Ketoprofen-SF 50 mg:

Niemcy: Gabrilen N 50 mg Hartkapseln

Polska: Ketoprofen-SF 50 mg kapsułki, twarde


Ketoprofen-SF 100 mg:

Niemcy: Gabrilen N 100 mg Hartkapseln

Polska: Ketoprofen-SF 100 mg kapsułki, twardeData zatwierdzenia ulotki: 2010-06-22