INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


{pudełko tekturowe}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ALEVE, 100 mg/g, żel

(Naproxenum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Substancja czynna: 1 g leku ALEVE zawiera 100 mg naproksenu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, etylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


żel, 50 g


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu – 6 miesięcy.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


-11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326

Warszawa

Logo Bayer12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie MZ Nr: 1690913. NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>


Nr serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC – Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


-16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Aleve żel17. KOD EAN


590999078650318. INNE


Wskazania do stosowania:

Leczenie miejscowe: bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, stany zapalne stawów, stany zapalne tkanek miękkich (zapalenie ścięgien i więzadeł stawowych).


Żel przeciwbólowy i przeciwzapalnyINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM


{tuba aluminiowa 50 g}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ALEVE, 100 mg/g, żel

(Naproxenum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


1 g leku ALEVE zawiera 100 mg naproksenu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


-


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


żel, 50 g


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Stosowanie na skórę.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


-7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


-
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


-


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


-11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326

Warszawa

Logo Bayer12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


1690913. NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>


Nr serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


-15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Do stosowania zewnętrznego. Rozprowadzić jednorazowo pasek żelu o długości ok. 4 cm na czystą, suchą skórę i delikatnie wsmarować. Stosować 4 - 5 razy na dobę.16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


-17. KOD EAN


590999078650318. INNE


Żel przeciwbólowy i przeciwzapalny