ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


ALEVE, 100 mg/g, żel

(Naproxenum)Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ALEVE ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek ALEVE i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALEVE

  3. Jak stosować lek ALEVE

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek ALEVE

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK ALEVE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek ALEVE ma postać żelu. W jego skład wchodzi substancja czynna - naproksen - w ilości 100 mg/g, należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Lek stosuje się miejscowo na skórę przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
W rezultacie następuje zmniejszenie bólu i obrzęku oraz powrót sprawności ruchowej. Lek wywołuje na skórze przyjemne uczucie chłodu.


Wskazania do stosowania:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALEVE


Kiedy nie stosować leku ALEVE:


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ALEVE:

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów lek należy odstawić.

UWAGA:

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy go usunąć, obficie spłukując wodą. Nie stosować leku pod opatrunki (bandaże, plastry).


Ponadto, w okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).


U pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną zachować ostrożność podczas leczenia, gdyż naproksen stosowany długotrwale lub na duże powierzchnie skóry może wchłaniać się do krwioobiegu i powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych.


Stosowanie leku ALEVE z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek ALEVE może być stosowany jednocześnie z innymi postaciami farmaceutycznymi naproksenu (tabletki, czopki itp.).Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania leku dzieciom i młodzieży.


Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych dotyczących działań niepożądanych po zastosowaniu naproksenu, podanego miejscowo na skórę, mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.3. JAK STOSOWAĆ LEK ALEVE


Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy nałożyć lek na skórę dorosłych w ilości zależnej od rozmiarów bolącego miejsca (najczęściej pasek żelu o długości około 4 cm), rozprowadzić w miejscu bólu i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Lek należy stosować od 4 do 5 razy na dobę, w kilkugodzinnych odstępach. Maksymalna dawka dobowa 1000 mg.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że leczenie obejmuje także ten obszar ciała.


Nie należy stosować leku ALEVE dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni).

Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po upływie około 1 tygodnia stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza.


W razie wystąpienia zaczerwienienia i podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie leku do ustąpienia objawów. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALEVE

Ze względu na niewielkie wchłanianie naproksenu przez skórę do krwioobiegu, nie istnieje ryzyko przedawkowania lub zatrucia lekiem przeznaczonym do stosowania miejscowego.


Jednakże, wskutek nieprawidłowego stosowania lub przypadkowego spożycia, możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych. W takim wypadku lekarz zastosuje odpowiednie leczenie właściwe dla zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

W razie przypadkowego spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, ALEVE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Zazwyczaj lek ALEVE jest dobrze tolerowany.


Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 i mniej niż 1 na 1 000) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd), które przemija po odstawieniu leku. Zostały również zaobserwowane nieliczne przypadki pęcherzykowej wysypki na skórze o różnym nasileniu.


W przypadku, gdy ALEVE jest stosowany długotrwale na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości (uczulenia). W takich przypadkach należy powiadomić lekarza. W przypadku wystąpienia duszności lub zmian skórnych należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.


U niektórych osób, w czasie stosowania leku Aleve, mogą wystąpić inne objawy niepożądane.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALEVE


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.


Leku nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.


Nie stosować leku ALEVE po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Lek należy zużyć w ciągu 6-miesięcy po pierwszym otwarciu.


Nie stosować leku ALEVE, jeśli nastąpi zmiana jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.


Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekiem, którego się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek ALEVE

Substancją czynną leku jest: naproksen.

Inne składniki leku to: chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, etylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.


Jak wygląda lek ALEVE i co zawiera opakowanie

ALEVE jest lekiem do użytku zewnętrznego w formie żelu, barwy białej o zapachu charakterystycznym dla mentolu.Opakowanie:

Pudełko tekturowe zawierające tubę z 50 g leku.


Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: +48 22 57 23 500


Wytwórca:

EMO-FARM Sp. z o.o.

95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 52


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-06-09


4