INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


{Pudełko tekturowe}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PRAMAXIMA, (Ziprasidonum), 60 mg, kapsułki twarde2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka twarda zawiera substancję czynną, zyprazydonu chlorowodorek, w ilości równoważnej 60 mg zyprazydonu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. W celu dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką informacyjną leku.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 kapsułek, twardych 5909990788859

30 kapsułek, twardych 5909990788866

56 kapsułek, twardych 5909990788873


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

-

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać powyżej 30˚C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

-

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00 113 Warszawa


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16889

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Pramaxima 60 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


{blister}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PRAMAXIMA, (Ziprasidonum), 60 mg, kapsułki, twarde


2. Podmiot odpowiedzialny


Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot