INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko (w tym małe wielkości opakowań) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nurofen Express KAP 200 mg kapsułki, miękkie

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 20 kg (w wieku około 6 lat).


 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu


 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera czerwień koszelinową (E124) i sorbitol (E420). Więcej informacji w ulotce dołączonej do opakowania.


 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki, miękkie


2 kapsułki, miękkie kod EAN 5909990790050

4 kapsułki, miękkie kod EAN 5909990790067

6 kapsułek, miękkich kod EAN 5909990790074

8 kapsułek, miękkich kod EAN 5909990790081

10 kapsułek, miękkich kod EAN 5909990790098

12 kapsułek, miękkich kod EAN 5909990790104

24 kapsułki, miękkie kod EAN 5909990790135 1. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Stosowanie doustne. Przed zażyciem należy przeczytać ulotkę. Nie należy rozgryzać.


 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


 1. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.


 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki


 1. NUMER/NUMERY POZWOLENIA/POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie MZ nr: 16931


 1. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC – Lek wydawany bez recepty.


 1. INSTRUKCJA UŻYCIA


Leczenie objawowe:


Należy uważnie zapoznać się z treścią załączonej ulotki przed zastosowaniem leku.


DAWKOWANIE:


Masa ciała

Dawka

Jak często?

Dzieci 20 kg – 29 kg

1 kapsułka


Zachować co najmniej 8 godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.

Dzieci 30 kg – 39 kg

1 kapsułka


Zachować co najmniej 6 - 8 godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Nie przyjmować więcej niż 4 kapsułki w ciągu 24 godzin.

Dorośli i młodzież ≥ 40 kg

1 lub 2 kapsułki

Zachować co najmniej 4 godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Nie przyjmować więcej niż 6 kapsułek w ciągu 24 godzin.


OSTRZEŻENIE: Nie stosować większej dawki niż zalecana.


Jeśli objawy utrzymują się przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez więcej niż 4 dni w przypadku bólu lub gdy objawy ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza. 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nurofen Express KAP

2