INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donecleus, 5 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807192

30 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807208

56 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807239

60 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807246


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Nucleus ehf., Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Islandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17051


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Doneclus 5 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donecleus, 5 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Nucleus ehf., Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Islandia3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE

3