INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko kartonowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rivastigmine-ratiopharm

3 mg, kapsułki twarde


Substancja czynna: rywastygmina


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek twardych (2 blistry po 14 kapsułek) piktogram kapsułki

30 kapsułek twardych (3 blistry po 10 kapsułek)

56 kapsułek twardych (4 blistry po 14 kapsułek)

60 kapsułek twardych (6 blistrów po 10 kapsułek)

112 kapsułek twardych (8 blistrów po 14 kapsułek)


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania doustnego.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Sttrasse 3

89079 Ulm

Niemcy


Logo podmiotu odpowiedzialnego


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16883


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Rivastigmine-ratiopharm 3 mgKod EAN: (28 kapsułek twardych) 5909990788170

Kod EAN: (30 kapsułek twardych) 5909990788187

Kod EAN: (56 kapsułek twardych) 5909990788194

Kod EAN: (60 kapsułek twardych) 5909990788200

Kod EAN: (112 kapsułek twardych) 5909990788224