MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Rivastigmine-ratiopharm

1,5 mg, kapsułki, twarde


Rywastygmina


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Rivastigmine-ratiopharm

3 mg, kapsułki twarde


Rywastygmina


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Rivastigmine-ratiopharm

4,5 mg, kapsułki twarde


Rywastygmina


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Rivastigmine-ratiopharm

6 mg, kapsułki twarde


Rywastygmina


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE