INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH



PUDEŁKO TEKTUROWE



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tizanor 2 mg tabletki


Tizanidinum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


2 mg tyzanidyny (w postaci chlorowodorku)



3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę bezwodną. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.



4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki


30 tabletek



5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostepnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE




8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30º C.



10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo

Finlandia

((logo podmiotu odpowiedzialnego))



12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16811



13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):



14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA




16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tizanor 2 mg



((Kod EAN UCC: ))

5909990784462



INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH



PUDEŁKO TEKTUROWE



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tizanor 2 mg tabletki


Tizanidinum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


2 mg tyzanidyny (w postaci chlorowodorku)



3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę bezwodną. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.



4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki


100 tabletek



5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostepnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE




8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30º C.



10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo

Finlandia

((logo podmiotu odpowiedzialnego))



12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16811



13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):



14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA




16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tizanor 2 mg



((Kod EAN UCC: ))

5909990784479



MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tizanor 2 mg tabletki


Tizanidinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE