MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

(Blister z folii (PVC/PVDC)/Aluminium)
BETALAN, 24 mg, tabletki


(Betahistini dihydrochloridum)


Lot:


EXP:


[logotyp Polfarmex S.A.]INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE (dla blistrów z folii (PVC/PVDC)/Aluminium)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


BETALAN, 24 mg, tabletki


(Betahistini dihydrochloridum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze, w tym mannitol.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


20 tabletek Kod kreskowy EAN UCC 5909990775361


50 tabletek Kod kreskowy EAN UCC 5909990775378


100 tabletek Kod kreskowy EAN UCC 5909990775385


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

(logotyp Polfarmex S.A.)

ul. Józefów 9

99-300 Kutno


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16685


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


BETALAN, 24 mg, tabletki


(logo firmy Polfarmex)

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM


(Blister z (OPA/Aluminium/PCV)/Aluminium)
BETALAN, 24 mg, tabletki


(Betahistini dihydrochloridum)


Lot:


EXP:


[logotyp Polfarmex S.A.]INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE (dla blistrów z (OPA/Aluminium/PCV)/Aluminium)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


BETALAN, 24 mg, tabletki


(Betahistini dihydrochloridum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze, w tym mannitol.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


20 tabletek Kod kreskowy EAN UCC 5909990775361


50 tabletek Kod kreskowy EAN UCC 5909990775378


100 tabletek Kod kreskowy EAN UCC 5909990775385


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

(logotyp Polfarmex S.A.)

ul. Józefów 9

99-300 Kutno


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16685


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


BETALAN, 24 mg, tabletki


(logo firmy Polfarmex)