ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Aflobax, 250 mg, tabletki powlekane

Aflobax, 500 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Aflobax, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflobax, tabletki powlekane

  3. Jak stosować lek Aflobax, tabletki powlekane

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Aflobax, tabletki powlekane

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK Aflobax, tabletki powlekane I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Aflobax stosowany jest w leczeniu lekkich lub średnio ciężkich zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na substancję czynną leku - lewofloksacynę. Zakażenia te obejmują ostre zapalenie zatok, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, trudne do leczenia zakażenia układu moczowego, w tym zapalenie miedniczek nerkowych (obszar położony we wnętrzu nerki), przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego oraz zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek Aflobax, 250 mg, tabletki powlekane stosowany jest również w leczeniu niepowikłanych zakażeń dróg moczowych.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Aflobax, tabletki powlekane


Kiedy nie stosować leku Aflobax, tabletki powlekane


Aflobax, tabletki powlekane, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych i nie należy go stosować u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (oraz w żadnym wypadku u młodzieży w wieku poniżej 18 lat).


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aflobax, tabletki powlekane

W razie wystąpienia bólu i zmniejszonej ruchomości ścięgien, objętych stanem zapalnym, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjenta dotyczy którakolwiek z poniższych sytuacji

W razie wystąpienia drgawek, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Aflobax i skonsultować się z lekarzem pogotowia.


Stosowanie leku Aflobax z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy przyjmować substancji takich, jak sole żelaza lub leki zobojętniające zawierające magnez lub glin na 2 godziny przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu leku Aflobax.

Podczas równoczesnego przyjmowania sukralfatu i leku Aflobax najlepiej stosować sukralfat 2 godziny po podaniu leku Aflobax.


Nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Aflobax z wymienionymi poniżej lekami.

Jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwzakrzepowe (antagoniści witaminy K, np. warfaryna), powinien poinformować o tym lekarza, który zleci kontrolowanie parametrów układu krzepnięcia, aby ocenić czy nie nasiliło się działanie leków przeciwzakrzepowych.

- Steroidy (stosowane w stanach zapalnych), takie jak prednizolon. Podczas równoczesnego stosowania z lekiem Aflobax zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia ścięgna.

- Probenecyd (stosowany w dnie moczanowej); może prowadzić do nadmiaru lewofloksacyny we krwi.

- Cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej), może prowadzić do nadmiaru lewofloksacyny we krwi.


Stosowanie leku Aflobax z jedzeniem i piciem

Nie opisano istotnych interakcji podczas przyjmowania lewofloksacyny z pokarmem. Lek Aflobax można więc przyjmować niezależnie od posiłków.


Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, usiłuje zajść w ciążę lub karmi piersią, nie powinna stosować leku Aflobax. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Niektóre z występujących działań niepożądanych (np. zawroty głowy, senność, apatia, zaburzenia widzenia) mogą zaburzać zdolność koncentracji i szybkiego reagowania, a tym samym stanowić ryzyko w sytuacjach wymagających tych umiejętności (np. prowadzenie pojazdu lub obsługa maszyn). Nie należy prowadzić pojazdu jeśli wystąpią powyższe zaburzenia.3. JAK STOSOWAĆ LEK Aflobax, tabletki powlekane


Lek Aflobax należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Tabletki leku Aflobax należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu. Nie kruszyć. W razie konieczności dostosowania dawki, tabletki można podzielić wzdłuż linii nacięcia. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłków lub pomiędzy posiłkami. Tabletki Aflobax należy przyjmować na co najmniej dwie godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu soli żelaza, leków zobojętniających lub sukralfatu, ze względu na możliwość zmniejszonego wchłaniania się leku.


Dorośli

Lek Aflobax, tabletki powlekane, przyjmuje się raz lub dwa razy na dobę. Lek należy przyjmować regularnie co 12 lub 24 godziny. Stosowana dawka zależna jest od rodzaju i ciężkości zakażenia oraz wrażliwości wywołujących je drobnoustrojów.

Czas trwania leczenia różni się w zależności od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami antybiotykoterapii, stosowanie leku Aflobax należy kontynuować przez co najmniej 48 do 72 godzin od momentu ustąpienia gorączki lub uzyskania potwierdzenia usunięcia bakterii.


Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lek Aflobax jest wydalany przez nerki i dlatego u osób z zaburzeniami czynności nerek konieczna jest modyfikacja dawki.


Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Aflobax może wywoływać ból i zapalenie ścięgien.


Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie powinny przyjmować tego preparatu.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aflobax

Może wystąpić uczucie splątania lub zawroty głowy, drgawki lub napady padaczkowe, przyspieszone bicie serca i omdlenie. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższą szpitalną izbą przyjęć. Należy zabrać niniejszą ulotkę wraz z opakowaniem i wszelkimi pozostałymi tabletkami.


Pominięcie zastosowania leku Aflobax

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją możliwie najszybciej po przypomnieniu sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Aflobax

W przypadku stosowania zbyt małych dawek, nieregularnego przyjmowania leku lub zbyt wczesnego przerwania stosowania, powodzenie leczenia może być zagrożone. Należy przestrzegać zaleceń lekarza. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Aflobax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiono działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania leku Aflobax.


Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Zdarza się to po przyjęciu pierwszej dawki leku, a nawet po przerwaniu leczenia. W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych podczas stosowania leku, należy niezwłocznie przerwać jego przyjmowanie i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższej szpitalnej izby przyjęć. Objawy reakcji alergicznej obejmują:


U niektórych osób mogą rozwinąć się poważne zaburzenia wątroby. Objawy zaburzeń wątroby obejmują zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość brzucha oraz utratę apetytu.


Inne działania niepożądane


Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są nudności (mdłości) oraz biegunka. Jeśli wystąpi ciężka biegunka, która nie ustąpi szybko lub jeśli pojawi się w kale krew, należy przerwać przyjmowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)


Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)


Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)


Lek Aflobax może także powodować: zmiany rytmu serca, niedokrwistość lub brak czerwonych krwinek, ciężkie zaburzenia skórne, zaniki mięśniowe, ból, w tym ból pleców, ból w klatce piersiowej, ból kończyn górnych i kończyn dolnych, dzwonienie lub brzęczenie w uszach, zaburzenia czynności ruchowych. Może również wyzwalać napady porfirii u pacjentów podatnych na to schorzenie.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Aflobax, tabletki powlekane


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Aflobax po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przy przechowywaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Aflobax, tabletki powlekane

Aflobax 250 mg, tabletki powlekane zawiera 256,23 mg lewofloksacyny półwodnej, co odpowiada 250 mg lewofloksacyny.

Aflobax 500 mg, tabletki powlekane zawiera 512,46 mg lewofloksacyny półwodnej, co odpowiada 500 mg lewofloksacyny.


Jak wygląda lek Aflobax i co zawiera opakowanie

Aflobax 250 mg, tabletki powlekane: pomarańczowe, okrągłe, dwuwypukłe z nacięciem po jednej stronie.

Aflobax 500 mg, tabletki powlekane: pomarańczowe, duże, dwuwypukłe z nacięciem po jednej stronie.


Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki dostarczane są w opakowaniach po 7 i 10 tabletek powlekanych.


Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa


Wytwórca

Laboratorios Normon, S.A.

Ronda Valdecarrizo, 6

28760 Tres Cantos (Madryt)

Hiszpania


Szczegółowe informacje dotyczące produktu leczniczego dostępne są u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa

Tel: 22 382 70 57Data zatwierdzenia ulotki: 2010-04-12


6